Una imatge de la frontera francoandorrana.   (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'entrada de vehicles augmenta un 3,8% al mes de febrer

Els turismes provinents d'Espanya augmenten un 4,3%

Andorra la Vella.- Un total de 321.583 vehicles van entrar al país durant el mes de febrer, la qual cosa suposa una variació percentual positiva respecte al mes de febrer de l'any anterior del 3,8%. El total de turismes presenta un increment del 3,8% i el de vehicles pesants del 4,6%.

Els turismes provinents d'Espanya han tingut una variació percentual positiva del 4,3% mentre que, pels que venien de França, la variació ha estat d'un 2,8%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut un increment del 3,1% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la francoandorrana, la variació ha estat positiva en un 19,1%, segons dades de Mobilitat tractades pel departament d'Estadística.

Els dos primers mesos de l'any, i respecte al mateix període del 2022, s'ha produït un increment del 6,7% en el nombre de vehicles, amb un increment del 9,5% dels provinents d'Espanya i de l'1% dels que venien de França.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.046.138, fet que representa un augment del 12,7% respecte al mateix període anterior, en què ho van fer 3.591.295. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 238.402 unitats, un 9,6% respecte al mateix període de l'any passat, mentre que els que han accedit al país per la frontera francoandorrana han crescut un 19,6% (216.441 unitats).

Pel que fa a les dades ajustades, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers dos mesos i en aquest mes de febrer és d'un 0,7%. Les variacions mensuals de l'entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana mostren una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers dos mesos, situant-se en un 1,3%. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, també tenen tendència a la baixa, tot i que positiva, en el darrer mes, situant-se en un 5,3%.