Lluís Alsina, conseller-director general de MoraBanc Grup, SA és el nou president d'Andorran Banking. (Foto: Andorran Banking)
Xavier Cornella, conseller delegat de Crèdit Andorrà, SA, nou vicepresident d'Andorran Banking. (Foto: Andorran Banking)
Sector financer

Alsina i Cornella, nous president i vicepresident d'Andorran Banking

Els càrrecs són rotatius i es renoven anualment

L’assemblea general d’Andorran Banking va procedir, en la seva reunió del passat dia 20 de gener, a l’elecció dels nous president i vicepresident de l’associació per l’any 2023. D'aquesta manera, Lluís Alsina, conseller-director general de MoraBanc Grup, SA és el nou president i Xavier Cornella, conseller delegat de Crèdit Andorrà, SA el vicepresident.

Des d'Andorran Banking recorden que els càrrecs de la presidència són rotatius i es renoven anualment segons el que està establert als estatuts de l’entitat.

Fundada l'any 1960, Andorran Banking agrupa les entitats bancàries d'Andorra, representa els seus interessos, vetlla pel compliment de les bones pràctiques bancàries i impulsa iniciatives orientades a la millora dels estàndards tècnics del sector.