Una imatge de la vall central. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Menys hipoteques concedides el 2022 però per més valor

Es passa de 884 el 2021 a 702 el 2022

Andorra la Vella.- El nombre d'hipoteques noves concedides el segon semestre de l'any passat va experimentar una disminució significativa amb una xifra de 285 respecte a les 417 del primer semestre del 2022. Quant al global per tot l'any, cal destacar que decreix un 20,6%, passant de 884 el 2021 a 702 el 2022, tal com informa aquest dijous el departament d'Estadística del Govern.

Destaquen les parròquies de la Massana i d'Encamp amb 146 i 134 noves hipoteques respectivament. En aquest sentit, cal afegir que totes les parròquies decreixen respecte a l'any anterior, a excepció d'Escaldes-Engordany que augmenta el 4,3%. La parròquia de Sant Julià de Lòria ha tingut un major decreixement d'hipoteques concedides, amb una variació del 47,7% respecte al 2021.

Respecte al nombre d'hipoteques noves concedides per a ús residencial el segon semestre de l'any, van disminuir a totes les parròquies excepte a Ordino en comparació al semestre anterior. Globalment, l'any 2022, destaquen en nombre d'hipoteques concedides les parròquies de la Massana i Encamp amb 141 i 123 noves hipoteques respectivament. No obstant, totes les parròquies decreixen menys Escaldes-Engordany que creix el 12,7% respecte a l'any anterior. En termes generals hi ha hagut una disminució del 16% l'any 2022, canviant així l'evolució favorable de l'any 2021. Aquest tipus d'hipoteques inclouen habitatges de primera o segona residència.

D'altra banda, el nombre d'hipoteques noves concedides per a la resta d'usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, ha disminuït un 53,2% l'any 2022 respecte al 2021.

Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest segon semestre del 2022, l'import màxim concedit correspon a la parròquia d'Escaldes-Engordany amb més de 38 milions d'euros.

Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest últim any, l'import màxim concedit va ser, amb 93 milions d'euros, per a la parròquia d'Andorra la Vella. Globalment, l'any 2022, s'ha observat un augment del 18,3% respecte al 2021, amb uns 375,5 milions d'euros concedits tot i la disminució en el nombre d'hipoteques concedides.

Pel que fa al valor de les hipoteques concedit per a ús residencial, destaca la parròquia d'Escaldes- Engordany amb més de 21 milions d'euros per aquest segon semestre de l'any 2022. Quant al valor de les hipoteques concedit per a ús residencial, ha augmentat el 9,8% l'any 2022 en comparació amb l'any anterior. Destaquen, amb el 86,4% i 67% de creixement, respectivament, les parròquies d'Ordino i d'Escaldes-Engordany. Igualment, s'observa una disminució en quatre de les set parròquies de les hipoteques concedides l'any 2022 per a ús residencial.

El valor de les hipoteques per a altres usos ha augmentat l'any 2022 en comparació amb l'exercici anterior un 30,2%, tot i la disminució molt significativa registrada a les parròquies de Canillo, la Massana i Sant Julià de Lòria.

Per perfils dels beneficiaris, destaquen clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (el 94,3% enfront del 5,7%).

Pel que fa al tipus d'interès mitjà de les hipoteques concedides a llars residents, aquest va disminuir -0,0735 punts percentuals l'any 2021. Amb relació a la maturitat, l'any 2021 va disminuir el 3,5% respecte a l'any anterior.