Una imatge d'arxiu del'estany de l'Illa. (Foto: FEDA)
Una imatge d'arxiu de la vall del Riu. (Foto: FEDA)
Consum

El 67% de l’electricitat consumida el 2022 va ser d’origen renovable

Moles ha remarcat que s'hagi assolit l'objectiu malgrat tenir poca aigua

Andorra la Vella.- Més de dos terços de l'energia elèctrica consumida el 2022 a Andorra provenien de fonts renovables. Així s'ha constatat en tancar els càlculs del mix energètic, en què es compara l'origen de tota l'energia que ha cobert la demanda d'electricitat del país. El 67% del 2022 representa, a més, un percentatge d'electricitat renovable molt elevat en comparació amb els països de l'entorn, i superior al d'Andorra del 2021, que ja era d'un 63%.

L'aposta per les renovables és un dels objectius de FEDA, que té com a actiu principal per a la producció nacional la central hidroelèctrica, 100% renovable. Per això, a banda de les inversions per mantenir i fer el més eficient possible la central i la creació de noves infraestructures de fonts renovables —com el parc solar de Grau Roig—, FEDA va apostar des del 2019 per fomentar les fonts netes també en la importació. Mitjançant els contractes de compra d'energia a llarg termini s'ha garantit que bona part de l'energia importada provingui de fonts renovables.

L'energia renovable importada s'ha sumat a les fonts renovables del país, amb la central hidroelèctrica al capdavant, una instal·lació que el 2022 va produir per sota de la seva mitjana anual a causa de la falta de precipitacions. Concretament, va arribar a generar 69.563 MWh.

Tot plegat situa el percentatge de consum de fonts renovables d'Andorra per sobre del d'Espanya (aproximadament un 42%) i de França (aproximadament un 25%), segons ha destacat el director general de FEDA, Albert Moles, que ha remarcat que s'hagi assolit l'objectiu malgrat tenir poca aigua. El 2022 el total de l'electricitat consumida a Andorra ha estat de 554.791 MWh i gairebé el 67% ha estat d'origen renovable: un 38% eòlica, un 24% hidràulica i un 4% solar. A més, caldria afegir la valorització de residus, que és un 8%, ja que la part procedent de l'aprofitament dels residus biodegradables és energia renovable. D'altra banda, també s'ha consumit un 15% d'energia nuclear, un 10% de gas, i un 1% de carbó.

El 2022 ha estat, des de la creació de FEDA i fins a la data, l'any en què s'ha consumit un percentatge d'energia renovable més important, gràcies al compromís de l'organització amb la reducció de les emissions de CO2, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional, ja que la lluita contra el canvi climàtic és una qüestió que no es pot limitar per territoris.

Per continuar incrementant el pes de les fonts d'energia renovables, que són les que més contribueixen a lluitar contra l'emergència climàtica, FEDA té un pla d'acció d'inversió en infraestructures de producció verdes, amb el parc eòlic del pic de Maià com a prioritat, ja que tindria un gran impacte en el global de la producció nacional. A més, aquestes noves infraestructures permetrien incrementar l'autosuficiència energètica, que és una de les claus per afrontar la situació volàtil del mercat de l'energia.

També es pot contribuir a la producció amb renovables mitjançant les iniciatives privades, com les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum i, en el cas de les empreses, a través del segell Llum Verda. Precisament, el distintiu, que identifica les empreses que certifiquen el 100% de l'electricitat que consumeixen com a renovable, és un altre instrument per fomentar la inversió i desenvolupament de la producció amb fonts d'energia neta. Les empreses que s'hi han adherit van certificar un consum total de més de 50.000 MWh/any des que es va crear el segell, l'estiu del 2022.

Producció nacional
Del total de producció nacional, la principal font és la central hidroelèctrica de FEDA, que ha generat 69.563 MWh/any, seguida del centre de tractament de residus, que ha produït 18.765 MWh/any, i de la central de cogeneració de Soldeu, que ha produït 5.531 MWh/any. A més, cal sumar-hi les instal·lacions fotovoltaiques del país i les minicentrals hidràuliques.

Moles s'ha referit a l'impacte que pot tenir la sequera en la producció nacional i ha posat en relleu que "aquest any potser estem fins i tot amb xifres similars o una mica per sota que l'any passat. El que fa la diferència d'un any a l'altre són les tronades d'estiu i tardor. Un estiu i una tardor on no plou com l'any passat ens farà molt mal", ha sentenciat.

I quant a l'evolució de les tarifes, ha manifestat que la situació és incerta, ja que tot i que els preus dels mercats als països veïns estan baixant "s'està encara molt lluny de l'escenari d'abans de la crisi". En aquest sentit, Moles ha preferit no pronunciar-se sobre què pot passar amb els preus, ja que ha emfasitzat que "estem en moments de canvi, de volatilitat". "El que passarà no es pot saber. Pot passar qualsevol cosa", ha conclòs. El director general de FEDA també ha posat en relleu que "la sostenibilitat" passa, d'una part, perquè l'energia sigui més barata, però "una altra opció és gastar menys".