La seu central de FEDA. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El consum elèctric cau un 7,4% durant el mes de març

La caiguda registrada el primer trimestre de l'any ha estat del 0,5%

Andorra la Vella.- El consum total d’energia durant el mes de març ha estat de 52.588 MWh, dada que suposa un descens del 7,4% respecte al mateix mes de l’any passat. Quant a la importació d’energia, les dades de març, amb 39.885 MWh, mostren un decrement del 19,6% respecte al mateix mes del 2022. Per contra, l’energia produïda a Andorra presenta una variació interanual positiva d’un 76,3%.

Pel que fa a les dades acumulades del primer trimestre de l'any, tenim que el consum ha estat de 175.736,0 MWh, el que suposa un decrement del 0,5% respecte al mateix període de l’any anterior. D’aquest consum, 151.905,2 MWh han estat importats, un 3,3% menys respecte al mateix període anterior, mentre que 23.833,8 MWh han estat produïts al país, un 21,7% més respecte als primers tres mesos de l’any passat.

Respecte a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 562.918,5 MWh, el que suposa un augment del 0,4% respecte al mateix període anterior. D’aquest consum, 455.733,5 MWh han estat importats, un 0,9% menys, mentre que 107.216,7 MWh han estat produïts al país, un 6,6% més respecte al mateix període anterior.

D'altra banda, cal destacar que el consum d’energia al país, expressat en tones equivalents de petroli (TEP), durant el mes de març ha estat de 19.046,6 TEP, el que representa una variació percentual negativa del 9,8% respecte al mes de març de l’any anterior. L'únic grup amb dades representatives que presenta una variació positiva respecte al mateix mes del 2022 és gasolina, amb un 15,6% més. D'altra banda, fuel domèstic, amb un descens del 18,7%; propà amb un 12,5% menys; gasoil de locomoció, amb un 11,6% i electricitat amb un 7,4% menys presenten variacions negatives destacables.

De gener a març hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 58.136,9, és a dir, un 5,1% menys respecte al mateix període de l'any 2022. Gasolina és l’únic grup que presenta una variació positiva significativa amb un 3,6% més respecte al mateix període del 2022. Presenten variacions negatives significatives gasoil de locomoció, amb un 9,1% menys; fuel domèstic, amb un 7,6% menys; propà amb un 5,4% menys i electricitat, que davalla un 0,5%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 191.193,2 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mateix període anterior del 6%. L'únic grup amb dades representatives que presenta una variació positiva respecte al mateix període anterior és electricitat, amb un 0,4%. En canvi, propà, amb un 15,4%; fuel domèstic, amb un 14,5%; gasoil locomoció, amb un 6,3%; butà, amb un 2% i gasolina, amb un 1,1% presenten variacions negatives destacables.