Dimecres 19 de juny de 2024
|
12:33 H
La seu central de FEDA.
 
La seu central de FEDA.   (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Creix la importació d'energia elèctrica al maig un 37,1%

Andorra la Vella.- El consum total d'energia al país durant el mes de maig ha estat de 38.304 MWh, dada que suposa un descens de l'1,7% respecte al mateix mes de l'any passat. Quant a la importació d'energia, les dades de maig, amb 23.914 MWh, mostren un increment del 37,1% respecte al mateix mes del 2022. Per contra, l'energia produïda a Andorra presenta un descens del 33,2%.

Segons les dades d'Estadística, en l'acumulat entre els mesos de gener a maig, el consum ha estat de 255.540 MWh, el que suposa un decrement del 2,6% respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquest consum, 205.454,2 MWh han estat importats, un 0,2% menys respecte al mateix període anterior, mentre que 50.097,8 MWh han estat produïts al país, un 11,6% menys.

Respecte a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 556.923,2 MWh, el que suposa un decrement de l'1,9% respecte al mateix període anterior. D'aquest total, 460.534,7 MWh han estat importats, un 0,4% menys, mentre que 96.411,1 MWh han estat produïts al país, un 8,4% menys respecte al mateix període anterior.

D'altra banda, el consum d'energia, expressat en tones equivalents de petroli (TEP), durant el mes de maig ha estat de 13.629,5, el que representa una variació percentual positiva del 4,9% respecte al mes de maig de l'any anterior. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives són gasolina, amb un 15,3% més; gasoil de locomoció, amb un 6,3% més i fuel domèstic, amb un 1% més. D'altra banda, propà amb un 7,7% menys i electricitat amb un 1,7% menys presenten variacions negatives.

De gener a maig hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 85.559,2, és a dir, un 4,6% menys respecte al mateix període de l'any 2022. Gasolina és l'únic grup amb dades representatives que presenta una variació positiva amb un 4,2% més respecte al mateix període del 2022. En canvi, fuel domèstic cau un 8,1%; gasoil de locomoció, un 6,3%; propà, amb un-6,2% i electricitat, un 2,6%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d'energia ha estat de 190.211,4 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mateix període anterior del 7,6%. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives, així, fuel domèstic baixa un 12,7%; gasoil locomoció, un 9,6%; propà, un 8,1%; butà,un 3,7%; gasolina, un 3,3% i electricitat, un 1,9%.

D'altra banda, cal destacar que el consum d'energia elèctrica dels clients de FEDA durant el mes de maig ha estat de 24.427,7 MWh, el que suposa una variació percentual negativa del 3,3% respecte al mes de maig de l'any anterior. Segons l'activitat econòmica, els únics sectors que presenten una variació positiva són construcció i annexos, amb un 108,4% més; usos domèstics,un 4,7% més i estacions d'esquí, amb un 0,4% més. Amb variacions negatives destaquen enllumenat públic, amb un 32,8% menys; serveis financers, amb un 11,8% menys; distribució, amb un 10,9% menys i altres serveis, que cauen un 10,1%, respecte al maig de l'any passat.

De gener a maig hi ha hagut un consum d'energia elèctrica de 163.138,2 MWh, el que suposa una variació negativa del 4,5% respecte al mateix període de l'any 2022. Destaca especialment l'increment de consum d'energia a construcció i annexos amb un 60,4% en comparació al mateix període de l'any 2022. D'altra banda, destaquen les variacions negatives respecte als cinc primers mesos de l'any passat d'enllumenat públic, amb un 31,6% menys; administracions, amb un 12,3%menys i serveis financers, que davalla un 10,3%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 361.289,9 MWh, el que equival a una variació percentual negativa del 2,8% respecte al mateix període anterior. Per activitats econòmiques, construcció i annexos, indústries i hoteleria i restauració presenten les variacions positives més significatives amb un 26,4%, un 6,8% i un 3,9% més, respectivament. D'altra banda, tenen variacions negatives destacables enllumenat públic amb un 20,9% menys; administracions, que cau un 7,9% i serveis financers, que ho fa un 7,7%.

Notícies relacionades