Estació Nacional d'Autobusos. (Foto: ARXIU ANA)
Mobilitat

Andorra la Vella.- El departament de Transports del ministeri de Presidència, Economia i Empresa informa, que un cop resolta la situació d'abandonament de prestació del servei per part de la companyia Montmantell, SL, de les línies internacionals que realitzava, i amb la intenció de garantir als usuaris d'aquests trajectes el servei, s'ha iniciat el procediment per tramitar les sol·licituds presentades per part de quatre companyies per atorgar, de manera definitiva, les línies que explotava aquesta societat, per rigorós ordre d'entrada.

L'autorització temporal atorgada a l'empresa Hife, per tal que pogués prestar amb urgència, juntament amb Autocars Andorra 2011, els serveis de línia regular internacional de viatgers entre Andorra i la Seu d'Urgell, Andorra i Lleida i Andorra i Tarragona, caduca l'últim dia de juliol del 2023. D'aquesta manera, les autoritzacions definitives es resoldran amb una data d'inici 1 d'agost del 2023 i amb una durada de 5 anys, tal com estableix l'acord bilateral amb Espanya.

Des del departament de Transports es recorda que tots els actes duts a terme estat validats pel gabinet jurídic del Govern i consensuats amb l'Estat espanyol, vetllant per l'interès general i amb la ferma voluntat de garantir el servei, així com, la lliure competència i llibertat de mercat i sobretot, ajustades a la Llei de transports per carretera i l'acord bilateral de transport regular internacional de viatgers existent entre Andorra i Espanya.