L'entrada a l'edifici administratiu del Govern. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Superàvit de 128,59 milions d’euros el 2022 al sector públic

En canvi, el quart trimestre de l'any es va tancar amb un dèficit de 19,80 milions

Andorra la Vella.- L'execució del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 1.685,70 milions d'euros per a l'any 2022, amb un increment del 3,8% respecte al quart trimestre de l'any anterior. L'execució dels ingressos ha estat de 1.687,16 milions d'euros, amb un augment del 3,1%.

Segons les dades del departament d'Estadística, sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al fons de reserva de jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dues vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses ha estat de 938,46 milions, amb un increment del 12,9% respecte al quart trimestre de l'any anterior.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació ha estat de 998,49 milions d'euros, amb un increment del 23,4% respecte al quart trimestre de l'any anterior.

Pel que fa als resultats de l'execució d'ingressos i despeses per a l'any 2022, el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passius financers) ha estat d'un superàvit de 128,59 milions d'euros, amb un increment del 254,4% respecte al quart trimestre de l'any passat. El resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d'un superàvit d'1,46 milions d'euros, amb una disminució del 88% respecte al quart trimestre de l'any passat.

Tenint en compte el quart trimestre estricte, només els tres mesos d'octubre a desembre, l'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 484,65 milions d'euros, amb una disminució del 22,7% respecte al quart trimestre de l'any anterior. L'execució dels ingressos ha estat de 310,52 milions d'euros, amb una disminució del 27,4% respecte al quart trimestre de l'any anterior.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al fons de reserva de jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dues vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses ha estat de 260,21 milions d'euros per al quart trimestre, amb una disminució de l'1,9%.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d'ingressos ha estat de 249,88 milions d'euros per al quart trimestre, amb un increment del 25% respecte al quart trimestre de l'any anterior.

Pel que fa als resultats de l'execució d'ingressos i despeses per al quart trimestre, el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passius financers) ha estat d'un dèficit de 19,80 milions d'euros, amb una variació del 71,4% respecte al mateix període de l'any passat. El resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d'un dèficit de 174,13 milions d'euros, amb una variació del 12,6% respecte al quart trimestre de l'any passat.