Dimecres 19 de juny de 2024
|
11:45 H
L'edifici administratiu del Govern.
 
L'edifici administratiu del Govern.   (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Superàvit de 94,80 milions en les finances públiques el segon trimestre de l'any

Andorra la Vella.- L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 530,04 milions d’euros per al segon trimestre de l'any, amb una disminució del 42,1% respecte al segon trimestre de l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 599,22 milions d’euros, amb un descens del 42,7%. Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses, el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 94,80 milions d’euros, amb un increment del 37,4% respecte al segon trimestre de l’any passat. El resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de 69,18 milions d’euros, amb una disminució del 46,9% respecte al segon trimestre de l’any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al fons de reserva de jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dues vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 276,72 milions d’euros per al segon trimestre del 2023, amb un increment del 12,7% respecte al segon trimestre de l’any anterior.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, ha estat de 540,99 milions d’euros per al segon trimestre, amb un increment del 17,6% respecte al segon trimestre de l’any anterior. Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 238,650 milions d’euros (un 13,5% menys) i pel resultat de caixa un superàvit de 264,27 milions d’euros (23,2% més).

Tenint en compte el segon trimestre estricte, només els tres mesos d’abril a juny, l’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 303,31 milions d’euros, amb una disminució del 32,3% respecte al segon trimestre de l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 334,59 milions d’euros, amb un increment del 19,8%.

Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al segon trimestre estricte del 2023, el resultat de caixa ha estat d’un superàvit de 48,25 milions d’euros, amb un increment del 149,9% respecte al segon trimestre estricte de l’any passat. El resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de 31,29 milions d’euros, amb un increment del 118,5% respecte al segon trimestre estricte de l’any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al fons de reserva (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 151,80 milions d’euros per al segon trimestre estricte, amb un increment del 13,6% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior.

Pel que fa als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d’ingressos ha estat de 311,48 milions d’euros per al segon trimestre estricte, amb un increment del 27,4% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior. Quant als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 164,25 milions d’euros (un 35,4% més) i pel resultat de caixa un superàvit de 159,68 milions d’euros (44% més).

Notícies relacionades