La presidenta de la CASS, Montserrat Capdevila.   (Foto: L. G.)
Sector públic

Els ingressos per cotitzacions a la CASS creixen un 13% el primer trimestre de l'any

Les prestacions sanitàries ascendien a 29,8 milions i suposen un 1,2% menys

Andorra la Vella.- Els ingressos per cotitzacions d'assalariats i comptes propis a la branca general de la CASS han augmentat un 13% respecte al primer trimestre de l'any passat. Així els tres primers mesos de l'any s'han assolit els 40,8 milions segons informen des de la parapública, des d'on afegeixen que els ingressos per pensions i baixes ha estat de 3,9 milions d'euros. Quant a les despeses, les prestacions sanitàries ascendien a 29,8 milions i suposen un 1,2% menys respecte al primer trimestre de l'any passat. Pel que fa a les prestacions econòmiques (corresponents a baixes, pensions d'invalidesa i d'orfenesa) ascendeixen a 16,8 milions, un 2,7% menys.

Pel que fa a la branca jubilació, els ingressos per cotitzacions ascendeixen a 47,1 milions. Per cotitzacions de prestacions econòmiques (pensions i baixes) s'han sumat 1,1 milions i les transferències del Govern per finançar les pensions no contributives ha estat d'1,8 milions.

Quant a les despeses, les pensions contributives ascendeixen a 35,6 milions i suposen un 13,4% més i les pensions no contributives són 1,8 milions i són un 26,3% superiors al primer trimestre de l'any passat.

Altres dades facilitades per la CASS posen en relleu que el nombre d'assalariats en el primer trimestre de l'any és de 47.916 persones, un 6,6% més. Els cotitzants per compte propi creixen un 10,1% i se situen en 8.154 i el nombre d'assegurats indirectes es troba en 17.330 persones i cal destacar també que la xifra de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 1,9% amb relació al 2022, amb 2.630 pensionistes al març: 2.270 pensionistes d'invalidesa, 359 pensionistes d'orfenesa i una pensió de reversió d'ascendents. En canvi, a la branca jubilació, l'augment del nombre de pensionistes amb relació a l'any passat ha estat del 4,8%, havent-se registrat 16.001 pensionistes al març: 14.290 jubilats i onze capitals de jubilació i 3.451 pensionistes de viduïtat, de les quals 86 de temporals.

També cal assenyalar que la taxa de dependència per al mes de març és de 3,37 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació, un 2% superior al març del 2022.

El consell d'administració de la CASS celebrat aquest dimarts també ha informat favorablement sobre la proposta del tercer pagador per a majors de 65 anys i discapacitats. Així, un cop el Govern doni el vistiplau definitiu entrarà en vigor el 18 de setembre per a majors de 65 anys i el 20 novembre per al col·lectiu de persones amb una discapacitat.

A l'últim, s'ha decidit que Pilar Serrano i Josep Escoriza siguin els representants de la CASS al consell directiu del SAAS.