L'edifici administratiu del Govern. (Foto: N. L.)
Sector públic

El programa Renova rep més de 300 sol·licituds

El pla d'ajuts té com a finalitat acompanyar econòmicament la ciutadania en la transició energètica i així facilitar també l'estalvi energètic i econòmic

Andorra la Vella.- El programa Renova ha rebut en la convocatòria d'aquest any un total de 310 sol·licituds, una xifra que demostra la bona acollida del programa entre la població. De fet, el ritme de presentació de sol·licituds ha estat del 289% superior a la mitjana del programa al mateix mes de juny i, en especial, durant el primer mes d'obertura. El pla d'ajuts té com a finalitat acompanyar econòmicament la ciutadania en la transició energètica i així facilitar també l'estalvi energètic i econòmic de la població en els consums energètics de l'habitatge.

Fins a data, s'han valorat un total de 108 sol·licituds (80 sol·licituds provinents del 2023 –49 favorables, 2 desfavorables, i 29 amb demanda d'informació complementària– i 28 provinents del 2022), representant un total atorgat de 763.091,87 euros dels 2 milions disponibles per a la convocatòria d'enguany.

D'aquesta manera, queden 230 sol·licituds actualment en tràmit i pendents de resolució, representant un import total a valorar de 3.475.940,57 euros que podrien ser eventualment resoltes favorablement, si es complementen les mancances documentals que es presenten. En vista de la situació, i per poder atendre les sol·licituds presentades, el Govern ha decidit tancar de forma cautelar la convocatòria anual del programa i donar la possibilitat a les sol·licituds ja presentades que puguin esmenar les mancances documentals actuals. Seguint l'experiència en les sol·licituds valorades enguany i fruit de les mancances esmentades, s'estima que l'import sol·licitat es veurà ajustat podent assolir una xifra similar al pressupost del programa.

El programa Renova segueix una línia continuista en relació amb la convocatòria de l'any 2022. Les actuacions en matèria d'eficiència energètica i millora de les instal·lacions de producció de calor formen l'eix central del programa, juntament amb la instal·lació de sistemes que produeixin energia elèctrica, com per exemple plaques fotovoltaiques.

La convocatòria actual 2023 manté les bonificacions per a petits edificis antics (fins a 14 unitats immobiliàries i anteriors al 1980) de 10 punts percentuals addicionals, així com la bonificació als habitatges rehabilitats que s'incorporin de nou al mercat de lloguer de 15 punts percentuals addicionals. Igualment, per accedir al programa, els immobles rehabilitats han de ser primera residència (mínim 70% de les unitats en el cas d'una comunitat de propietaris) i tenir una superfície inferior a 130 m2.