Diumenge 23 de juny de 2024
|
23:50 H
Visitants a l'eix comercial.
Visitants a l'eix comercial. (Foto: Arxiu ANA)
Turisme

L'entrada de visitants augmenta prop d'un 7% a l'agost

Andorra la Vella.- Durant el mes d'agost han entrat al país un total d'1.217.632 visitants, dels quals 716.053 han estat excursionistes (58,8%) i 501.579 turistes (41,2%). Segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, respecte del mes d'agost de l'any passat, el nombre de visitants ha augmentat un 6,8%. Tanmateix, els turistes s'han incrementat en un 8,3% i els excursionistes un 5,8%.

Per país de residència, els visitants d'altres procedències han presentat una variació positiva del 21,2%, seguit dels visitants francesos i dels espanyols, els quals han registrat variacions positives del 7,6% i del 2% respectivament respecte de l'agost del 2022.

En termes acumulats dels darrers dotze mesos, cal destacar que els visitants presenten un augment del 14,4% en relació amb el mateix període anterior. En aquest sentit, tant els turistes com els excursionistes presenten increments del 18,6% i de l'11,4% respectivament.

Per nacionalitats, els visitants d'altres procedències continuen liderant el rànquing amb un augment del 30,8%, seguits dels visitants espanyols i dels francesos, que augmenten un 15,3% i un 9% respectivament.

L'acumulat des de principis d'any (YTD) del nombre de visitants-dia, que és la suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana, és d'un 14,7% superior en relació amb el mateix període referit a l'any anterior.

Si s'analitzen els motius principals de les visites al Principat, es pot veure com les compres (62,1%) han estat el principal reclam tant pels excursionistes (78,6%) com pels turistes (45,7%).

Entrada de vehicles

D'altra banda, el nombre de vehicles que han entrat al país durant l'agost ha estat de 446.184, fet que suposa una variació percentual positiva respecte de l'agost de l'any anterior del 0,6%. El total de turismes presenta un increment del 0,7% i el de vehicles pesants un decrement del 8,3%.

Els turismes procedents d'Espanya han tingut una variació percentual negativa de l'1,8%, mentre que pels procedents de França la variació ha estat d'un 4,8%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual negativa del 10% per la frontera hispanoandorrana. Quant a la francoandorrana, la variació també ha estat positiva (4,7%).

De gener a agost d'aquest any, i respecte del mateix període del 2022, s'ha produït un increment del 7% en el nombre de vehicles, amb un increment del 8,2% dels procedents d'Espanya i del 4,6% dels procedents de França.

Finalment, cal destacar que el nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos han estat 4.190.812, fet que representa una variació positiva del 6,2% respecte del mateix període anterior, quan van entrar 3.947.753 vehicles. Així mateix, els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en un 7,1%, mentre que els que ho han fet per la francoandorrana han pujat un 4,2%.

Notícies relacionades