Dimecres 19 de juny de 2024
|
13:38 H
Vehicles aturats al túnel de la Tàpia.
Vehicles aturats al túnel de la Tàpia. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El nombre de visitants s'incrementa un 6,1%

Andorra la Vella.- Durant el mes d'octubre han entrat al país un total de 692.368 visitants, dels quals 444.341 han estat excursionistes (64,2%) i 247.927 turistes (35,8%). Respecte del mes d'octubre de l'any passat, tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística, el nombre de visitants ha augmentat un 6,1%. Concretament, els turistes han augmentat un 4,2%, mentre que els excursionistes han presentat un increment d'un 7,2%.

Per país de residència, els visitants d'altres procedències han registrat una variació positiva d'un 20,1%, seguit dels visitants francesos i dels espanyols, els quals han presentat una variació positiva del 7,2% i del 0,7% respectivament.

En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants han augmentat un 13,5% en relació amb el mateix període de l'any anterior. En aquest sentit, tant els turistes com els excursionistes s'han incrementat un 17,5% i un 10,6% respectivament.

Per nacionalitats, els visitants d'altres procedències han pujat un 27,1%, seguits dels visitants espanyols i dels francesos, que han presentat increments del 14,9% i del 8,2% respectivament.

L'acumulat des de principi d'any (YTD) del nombre de visitants-dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) ha estat d'un 13,5% superior en relació amb el mateix període anterior.

Entrada de vehicles

Paral·lelament, cal destacar que el nombre de vehicles que han accedit al Principat durant el mes d'octubre han estat 358.214, fet que suposa una variació percentual positiva respecte de l'octubre de l'any anterior del 5,9%. El total de turismes ha presentat un increment del 5,1% i el de vehicles pesants del 38,6%.

Per la seva banda, els turismes provinents d'Espanya han tingut una variació percentual positiva del 6,8%, mentre que pels provinents de França, la variació ha estat d'un 1,9%. Quant als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 39,1% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la francoandorrana, la variació ha estat del 33,8%.

De gener a octubre d'aquest any, s'ha produït un increment del 6,1% en el nombre de vehicles, amb un increment del 6,4% dels provinents d'Espanya i un increment del 5,3% dels provinents de França.

Finalment, el nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.208.318, fet que representa una variació positiva del 6% respecte del mateix període anterior, en què van entrar 3.971.913 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 156.209 unitats, un 5,8% més respecte al mateix període de l'any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 6,2% (80.196 unitats més).

Notícies relacionades