L'àrea de Comerç, Competència i Consum ha obert dotze expedients el 2023. (Foto: M. S. )
Consum

Comerç obre un total de dotze expedients durant l'any passat

La xifra suposa 26 menys que els que es van tramitar al llarg del 2022

Andorra la Vella.- L'àrea de Comerç, Competència i Consum va obrir l'any passat un total de dotze expedients. D'aquests, set van ser expedients sancionadors que tenien a veure amb infraccions relacionades amb la llei de comerç; quatre es van obrir per incompliments a la llei de competència efectiva i protecció al consumidor, i un altre es va tramitar en relació amb la infracció a la llei de regulació de l'establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac. La xifra és molt més baixa que la que es va donar l'any 2022, quan l'àrea de Comerç, Competència i Consum va obrir 38 expedients, 26 dels quals sancionadors per incompliments a la llei del comerç, quatre per infraccions a la llei de competència efectiva i protecció al consumidor, quatre relacionats amb la llei de regulació de l'establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac, i quatre més per la infracció de la llei d'horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç.

Així, entrant al detall dels expedients tramitats l'any passat, tenim que pel que fa als sancionadors tres van estar relacionats amb l'incompliment a l'article que estipula que l'exercici de l'activitat comercial s'ha d'ajustar a l'objecte, el lloc i el nom comercial autoritzats i que s'ha de realitzar per part de la persona titular de l'autorització. Altres tres van ser per intrusisme, ja que les persones sancionades no tenien les autoritzacions administratives escaients per dur a terme l'activitat comercial que estaven desenvolupant. Un altre dels expedients sancionadors, que va comportar dues sancions, va ser perquè la persona no tenia les autoritzacions escaients i perquè l'exercici de l'activitat comercial no s'ajustava a l'objecte, el nom o el lloc autoritzats.

Pel que fa als expedients sancionadors de fa dos anys, cal destacar que quinze havien estat relacionats amb el fet de no tenir les autoritzacions necessàries o per intrusisme; vuit eren perquè l'exercici de l'activitat comercial no s'ajustava a l'objecte, el lloc i el nom comercial autoritzats o perquè no es feien per part de la persona titular de l'autorització, altres dos van ser per intrusisme i un altre per haver presentat una declaració responsable sense disposar dels informes i dels certificats que acrediten el compliment de les condicions i requisits tècnics, generals i sectorials, establerts per la normativa general i comunal, així com els requisits d'habilitació professional.