Dilluns 22 de juliol de 2024
|
00:01 H
Una imatge de la Fira del bestiar.
Una imatge de la Fira del bestiar. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

La majoria d'explotacions agràries del país tenen bestiar

Andorra la Vella.- La majoria de les explotacions agràries del país compten amb bestiar. Així es reflecteix a les estadístiques del departament d'Agricultura fetes públiques per Estadística i que reflecteixen que l'any passat el país tenia 348 explotacions, 210 de les quals amb bestiar. Així, n'hi havia 65 que tenien bestiar equí; 43 que tenien ovelles; 42 amb caps de bestiar boví i 33 eren explotacions apícoles. Altres 27 tenien bestiar cabrum i 197 explotacions no comptaven amb bestiar de renda.

Si tenim en compte l'evolució dels darrers anys, es pot comprovar com la xifra d'explotacions és força estable des del 2018. Així, en aquest any, hi havia al país 339 explotacions agràries, és a dir, nou menys que el 2023. En canvi, cal destacar que n'hi havia més, concretament set, sense bestiar i també n'hi havia cinc més que es dedicaven a la producció de mel, ja que llavors eren 38 i l'any passat la xifra va ser de 33.

On hi ha una major estabilitat, si es tenen en compte les dades, és a les explotacions amb bestiar boví. Així, el 2018 el total era de 43 i l'any passat sumaven 42. Entre els dos anys es dona un augment de les explotacions amb cavalls i ovelles. Així, el 2023 hi havia quatre explotacions més que es dedicaven a la cria d'equins i tres més amb ovelles que el 2018. En canvi, les explotacions amb cabres van davallar en tres entre un any i altre.

Notícies relacionades