Dilluns 22 de juliol de 2024
|
01:07 H
Una vista aèria de la vall central.
Una vista aèria de la vall central. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

La població flotant s'incrementa un 5,6% al primer trimestre i se situa prop dels 5 milions de persones

La població flotant durant el primer trimestre del 2024 ha estat de 4.928.673 persones, una xifra que presenta un increment del 5,6% si es compara amb el mateix període de l'any anterior. Aquesta dada, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, mostra com la població flotant es recupera des que, a partir del quart trimestre del 2020, caigués i s'estanqués fins ben bé el tercer trimestre del 2021 a causa de la pandèmia.

Andorra la Vella.- La població flotant durant el primer trimestre del 2024 ha estat de 4.928.673 persones, una xifra que presenta un increment del 5,6% si es compara amb el mateix període de l'any anterior. Aquesta dada, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, mostra com la població flotant es recupera des que, a partir del quart trimestre del 2020, caigués i s'estanqués fins ben bé el tercer trimestre del 2021 a causa de la pandèmia.

De fet, durant els primers tres mesos d'aquest 2024, les xifres de població flotant s'han situat al voltant d'1.700.000 persones per mes, per sobre dels valors del mateix període del 2023, quan es van situar sobre 1.600.000 persones.

D'altra banda, es destaca que la població estacional durant el primer trimestre de l'any 2024 ha estat de 5.471.205 persones, el que equival a 14.990 persones al dia. Això es tradueix en què, durant el primer trimestre de l'any 2024, en equivalència a temps complert, el Principat va augmentar un 6,2% la seva població estacional respecte al primer trimestre de l'any 2023.

La població equivalent, és a dir, la població resident a temps complert al Principat que generaria la mateixa necessitat de recursos, és de 101.982 persones, el que suposa un increment respecte al primer trimestre de l'any 2023 del 3,6%.

Si s'analitzen les dades de forma mensual, generalment s'observa com en els mesos d'abril i maig, coincidint amb l'acabament de la temporada de neu, la població equivalent assoleix el seu mínim anual. El següent pic s'assoleix en el mes d'agost, coincidint amb el període de vacances d'estiu.

Finalment, en els mesos de novembre i desembre, la població equivalent torna a créixer, reflectint el començament de la temporada d'hivern. En el primer trimestre del 2024, la població equivalent assoleix els valors més alts dels darrers cinc anys, amb una mitjana mensual de 93.002 persones.

Notícies relacionades