Dilluns 22 de juliol de 2024
|
00:58 H
L'entrada a l'edifici administratiu del Govern.
L'entrada a l'edifici administratiu del Govern. (Foto: Arxiu ANA)
Sector públic

La liquidació de despeses agregades del sector públic baixa un 26,7%

La liquidació del pressupost de despeses agregades totals del sector públic per a l'exercici 2023 ha estat d'1.499.353,59 milers d'euros, el que representa una disminució del 26,7% respecte de l'exercici anterior. Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, pel que fa a la liquidació del pressupost d'ingressos totals agregats, ha estat d'1.579.267,28 milers d'euros, un 24,6% menys respecte de l'any anterior.

Andorra la Vella.- La liquidació del pressupost de despeses agregades totals del sector públic per a l'exercici 2023 ha estat d'1.499.353,59 milers d'euros, el que representa una disminució del 26,7% respecte de l'exercici anterior. Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, pel que fa a la liquidació del pressupost d'ingressos totals agregats, ha estat d'1.579.267,28 milers d'euros, un 24,6% menys respecte de l'any anterior.

Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d'ingrés, la liquidació del pressupost de despesa agregada total s'ha situat en 1.425.565,88 milers d'euros (un 7,7% més), mentre que la liquidació del pressupost d'ingressos agregats totals ha estat d'1.535.391,37, la qual cosa suposa un increment del 5,4%.

Així mateix, la liquidació del pressupost de despeses de les societats no financeres públiques ha arribat fins als 184.186,86 milers d'euros, la qual cosa representa un decrement del 12,3%. Pel que fa a la liquidació del pressupost d'ingressos (198.916,79 milers d'euros) ha baixat un 14,7% respecte de l'any anterior. En aquest sentit, la liquidació del pressupost de despesa ha estat de 170.496,46 milers d'euros, un 15,3% menys que l'any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d'ingressos (197.339,81 milers d'euros) s'ha incrementat un 11,3%.

Quant a la liquidació del pressupost de despeses de les institucions financeres (3.061,22 milers d'euros), ha baixat un 53,3% respecte de l'exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació d'ingressos (6.756,96 milers d'euros), també ha decaigut, en aquest cas un 69,3% en relació amb l'any anterior. De la mateixa manera, la liquidació del pressupost de despesa ha estat de 3.061,22 milers d'euros, la qual cosa suposa un increment del 19,5%, mentre que el pressupost d'ingressos (6.756,96 milers d'euros) ha pujat un 77,1%.

En relació amb la liquidació del pressupost de despeses per al 2023 de les administracions públiques, s'ha fixat en 1.312.105,51 milers d'euros, un descens del 28,2% respecte a l'exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d'ingressos, (1.373.593,53 milers d'euros), ha baixat un 25,3%. En aquest cas, la liquidació del pressupost de despeses ha estat d'1.252.008,20 milers d'euros, un 11,8% més respecte a l'any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d'ingressos (1.331.294,61 milers d'euros) ha augmentat un 4,4%.

Aquest sector es divideix en tres subsectors: l'administració central (diferenciant el Govern central de les seves institucions sense finalitat de lucre i no de mercat i de les societats públiques no de mercat), l'administració local i els fons de la Seguretat Social.

En el primer cas, la liquidació del pressupost de despeses de l'administració central ha estat de 542.532,77 milers d'euros, un descens del 52% respecte de l'exercici anterior. La liquidació del pressupost d'ingressos s'ha fixat en 587.339,33 milers d'euros, un 47,5% menys respecte de l'any anterior. La liquidació del pressupost de despeses ha arribat als 528.411,37 milers d'euros, un increment de l'11,7%, mentre que la liquidació del pressupost d'ingressos (550.657,14 milers d'euros) ha presentat un decrement del 2,8%.

D'altra banda, la liquidació del pressupost de despeses de l'administració central (institucions sense finalitat de lucre) ha estat de 111.116,73 milers d'euros, un 9% més respecte a l'exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d'ingressos (112.818,26 milers d'euros) ha augmentat un 9,4%.

La liquidació del pressupost de les societats públiques no de mercat ha arribat fins als 30.544,89 milers d'euros, la qual cosa representa un increment del 17,8% respecte a l'exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d'ingressos, ha estat de 30.746,44 milers d'euros, amb un increment del 17,5% respecte a l'any anterior.

De la mateixa manera, la liquidació del pressupost de despeses de l'administració local s'ha fixat en els 204.326,61 milers d'euros, un increment del 16,8% respecte a l'exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d'ingressos (212.517,12 milers d'euros) augmenta un 9,4%.

Finalment, la liquidació del pressupost de despeses del fons de la Seguretat Social ha estat de 423.584,51 milers d'euros, la qual cosa suposa un increment del 7,2% respecte a l'exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d'ingressos (430.172,38 milers d'euros) augmenta un 8,7%.

Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d'ingrés, la liquidació del pressupost de despeses és de 391.335,66 milers d'euros, amb un augment del 8,3% respecte a l'any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d'ingressos és de 426.486,65 milers d'euros, amb un increment del 8,6% respecte a l'any anterior.

Notícies relacionades