Dimecres 29 de maig de 2024
|
23:41 H
L'edifici administratiu del Govern.
L'edifici administratiu del Govern. (Foto: Arxiu ANA)
Sector públic

El sector públic tanca el quart trimestre amb 98,28 milions de superàvit

L'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 1.619,28 milions d'euros durant el 2023, una xifra que suposa una disminució del 30,5% respecte de l'any anterior. Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, a més, l'execució dels ingressos ha estat de 1.229,95 milions d'euros, cosa que representa un descens del 27%.

Andorra la Vella.- L'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 1.619,28 milions d'euros durant el 2023, una xifra que suposa una disminució del 30,5% respecte de l'any anterior. Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, a més, l'execució dels ingressos ha estat de 1.229,95 milions d'euros, cosa que representa un descens del 27%. Pel que fa als resultats de l'execució d'ingressos i despeses per al quart trimestre del 2023, el resultat de gestió ha estat d'un superàvit de 98,28 milions d'euros (un 37,1% menys); el resultat de caixa ha estat d'un superàvit de 78,69 milions d'euros (un 158,9% menys) i el resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d'un superàvit de 60,66 milions d'euros, un 1.853,1% més respecte al tercer trimestre de l'any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al fons de reserva de jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dues vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses ha estat de 1.045,14 milions d'euros per a l'any 2023, el que representa un augment de l'11,7% respecte del quart trimestre de l'any anterior. Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació ha estat de 1.061,80 milions, un 6,2% més respecte de l'any anterior.

D'altra banda, quant als resultats de l'execució pressupostària d'ingressos i despeses, amb les mateixes consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 36,24 milions d'euros (un 58,5% menys), pel resultat de caixa un superàvit de 16,65 milions d'euros (un 74,3% menys) i pel resultat pressupostari un superàvit d'1,38 milions d'euros (un 97,9% més).

En relació amb el període d'entre octubre i desembre del 2023, l'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 371,66 milions d'euros, cosa que suposa una disminució del 22,8% respecte del quart trimestre de l'any anterior. En aquest sentit, l'execució dels ingressos ha estat de 308,76 milions d'euros, un 0,1% menys respecte al quart trimestre de l'any anterior.

Pel que fa als resultats de l'execució d'ingressos i despeses durant aquest termini, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passius financers) ha estat d'un dèficit de 64,04 milions d'euros (un 668% menys); el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passius financers) ha estat d'un dèficit de -69,73 milions d'euros (un 372,5% menys) i el resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d'un dèficit de -62,90 milions d'euros (un 63,5% menys) respecte al tercer trimestre de l'any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses ha estat de 299,05 milions d'euros per al quart trimestre del 2023, amb un increment del 16% respecte al quart trimestre estricte de l'any anterior. Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d'ingressos ha estat de 239,06 milions, un 5% menys respecte al quart trimestre estricte de l'any anterior.

Finalment, en relació amb els resultats de l'execució pressupostària d'ingressos i despeses, amb les mateixes consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un dèficit de -54,30 milions d'euros, pel resultat de caixa un dèficit de -59,99 milions d'euros i pel resultat pressupostari un dèficit de -53,16 milions d'euros (un 67,6% més).

Notícies relacionades