Indicadors

L'IPC avançat de l'octubre, al 5,5%

En cas de confirmar-se, disminuiria sis dècimes respecte de l'IPC avaluat al mes de setembre (6,1%)

Andorra, a la cua d'Europa en promoció d'habitatge assequible

L'oferta limitada del Principat contrasta amb la dels països que se situen en les primeres posicions

Els preus de les importacions augmenten un 9,6% al juliol

Les exportacions han augmentat un 2,6%

El consum d'energia baixa un 3,3% al setembre

Entre els mesos de gener i setembre, el consum ha estat de 406.216 MWh, el que suposa un decrement del 2,3% respecte del mateix període de l'any anterior

L'IGI recaptat al segon trimestre s'eleva als 38,5 milions d'euros

La base suportada ha estat de 1.395,08 milions, un 0,2% menys en relació amb el mateix termini del 2022

Les vendes a les grans superfícies comercials creix un 2,7% a l'agost, sobretot per l'alimentació

La variació és positiva del 20,1% respecte al mes de juliol

Increment del 14,3% en telefonia mòbil al setembre

La xifra global de contractes mòbils durant el mes passat va ser de 120.466 abonats

L'accés de temporers a la quota general dispara els permisos de residència i treball

Durant el segon trimestre es van acordar 2.317 permisos, el que equival a una variació positiva del 132,9%

El tercer trimestre es tanca amb 202 establiments més inscrits en el Registre de Comerç

La Massana mostra l’increment trimestral més elevat amb el 2,8%, en un context generalitzat de creixements en totes les parròquies

El nombre de visitants al setembre s'incrementa un 10,2%

Del total, 468.445 han estat excursionistes (57,2%) i 350.266 han estat turistes (42,8%)