Indicadors

Creixen els abonats a telefonia fixa, mòbil i internet durant el mes de febrer

El tràfic per internet en GB se situa en 11,56 milions, amb una variació percentual positiva del 9,4%

L'atur se situa al febrer en 395 persones, menys que al gener i que fa un any

22 persones eren beneficiàries de prestacions econòmiques per desocupació involuntària

Menys hipoteques concedides el 2022 però per més valor

Es passa de 884 el 2021 a 702 el 2022

L'IPC augmenta al 7,5% al febrer

Cal destacar el decreixement de la variació anual de l’IPC dels productes petroliers

Canillo, la parròquia que més ha crescut en nombre de llars des del 2015

Una de cada tres llars del país estan formades per una sola persona

El nombre d'empreses actives l'any 2020 van augmentar un 2,5% tot i la Covid-19

El 86% són empreses del sector serveis, seguint la mateixa tendència dels anys anteriors

El preu dels carburants davalla durant el mes de febrer

La davallada és generalitzada a excepció de la gasolina

Andorra tenia una capacitat de finançament de 395,52 milions d'euros el 2021

El pes de la balança de pagaments sobre el PIB equival al 14,1%

La importació de carburants davalla un 4,6% al febrer

Els dos primers mesos de l'any presenten variacions negatives respecte als mesos de gener i febrer del 2022

Més importacions però menys exportacions durant el mes de febrer

En les importacions, grups com alimentació creixen un 22,3%