Les persones que van superar el Taller d'Emprenedors 2021 juntament amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el rector de la Universitat d'Andorra, Miquel Nicolau. (Foto: E. C.)
Empresa

Arriba la 22a edició del Taller d'Emprenedors després d'haver format a 297 persones

Es tracta d'una formació específica que permeti obtenir coneixements útils per crear un negoci propi

Andorra la Vella.- Arriba la 22a edició del Taller d'Emprenedors que tindrà lloc entre el desembre i el juny. Les inscripcions estaran obertes entre el 13 de desembre i el 17 de gener, i el curs començarà el 20 de gener i finalitzarà el pròxim 30 de juny. Les sessions tindran lloc tots els dijous entre les 16 i les 19 hores a la Universitat d'Andorra. Cal recordar, que les anteriors 21 edicions han passat un total de 297 emprenedors, dels quals 105, han creat la seva empresa. Amb els pas dels anys, aquesta iniciativa ha evolucionat cap a una formació presencial teòrica i pràctica.

Un any més, aquest taller es planteja com una formació específica que permeti obtenir coneixements útils per crear un negoci propi. El Taller d'Emprenedors és una iniciativa gratuïta adreçada a tots els ciutadans majors de 18 anys que vulguin desenvolupar la seva idea de negoci, amb l'assessorament de professors i tutors en un grup de treball reduït.

El curs tindrà les mateixes característiques que les darreres edicions, potenciant l'àmbit lligat a la formació dels emprenedors. Entre les sessions formatives es tractaran àmbits com ara la gestió i direcció de l'empresa; aspectes comercials i de màrqueting; sistemes d'informació i tecnologia; economia i finances; i recursos humans. A més, en col·laboració amb Andorra Business s'organitzaran dues sessions complementàries al programa formatiu propi del taller.

Nous taxistes

El Govern ha aprovat la convocatòria de la prova d'idoneïtat i de captació per als aspirants a conductor de taxi. Les persones interessades poden inscriure's al Servei de Tràmits fins al 16 de desembre pagant la quantitat de 49,31 euros. A més, els interessats han d'aportar un certificat d'aptitud de formació que acrediti que disposen del nivell A2 de l'examen oficial de llengua catalana establert pel ministeri de Cultura i Esports. En el cas de no tenir-lo, i considerant la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia, els candidats disposen d'un termini de sis mesos per obtenir-lo. En el cas de no tenir el permís de conduir de la categoria B2, els candidats també disposen d'un termini de tres mesos per obtenir-lo.

Les proves es duran a terme entre el 20 i 23 de desembre, de les 9.30 a les 17 hores. La durada de la prova és de dues hores. La data i l'horari de l'examen es comunicaran a cada candidat el 17 de desembre, una vegada es conegui el nombre total de candidats. La prova es basa en continguts de la legislació aplicable al servei del taxi, de les tècniques de primers auxilis i de socorrisme, de mecànica, d'idiomes (francès i castellà) i de coneixements d'història, de geografia i de les institucions del Principat.

Reglament del Registre d'Organitzacions Empresarials

D'altra banda, el consell de ministres també ha aprovat el Reglament del Registre d'Organitzacions Empresarials, amb la finalitat de garantir la publicitat de les organitzacions empresarials que es creen i actuen a Andorra. Tal com ha assenyalat el ministre portaveu, Eric Jover, el reglament estableix que el registre s'adscriu al ministeri competent en matèria de treball i, entre d'altres, fa possible la conservació en format electrònic dels llibres del Registre d'Organitzacions Empresarials, i la creació de fitxers interns. A més, el text regula el procediment d'inscripció i de publicitat del registre, i els motius de denegació de la inscripció, i alhora preveu l'accés al registre i l'expedició de certificats dels assentaments i de notes informatives simples.

Les qüestions que es podran afegir al registre seran, entre d'altres, la inscripció de l'organització empresarial, els acords de modificació dels estatuts, els acords de cessament i nomenament dels càrrecs dels òrgans directius estatutaris, les cessions i les adquisicions patrimonials, així com els acords de cessament de les seves activitats, de dissolució o, en general, els actes que donin lloc a la dissolució i la liquidació de l'organització empresarial.

Per demanar la inscripció d'una organització empresarial o d'un acte inscriptible s'ha de presentar al Servei de Tràmits una sol·licitud dirigida al Registre d'Organitzacions Empresarials, en què ha de constar la persona que la presenta i la qualitat en què actua, entre d'altres. Seguidament, el responsable del registre inscriu tots els assentaments en el termini màxim de deu dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud si no presenta cap defecte o mancança, i fa públic el dipòsit dels estatuts o de l'acte inscriptible al BOPA. Si existeix defecte que impedeixi practicar la inscripció sol·licitada el responsable del registre ho comunica a la persona que ha presentat la documentació perquè es puguin corregir els defectes advertits en el termini de deu dies hàbils següents.

En el mateix reglament es preveu que el Govern ha de nomenar el responsable del Registre d'Organitzacions Empresarials i el responsable suplent. Així doncs, aquest dimecres s'ha aprovat el nomenament de Laura Vilella com a responsable del registre i de Jesús de Tena- Guillén com a responsable suplent.