L'entrada a l'edifici administratiu del Govern. (Foto: Arxiu ANA)
Sector públic

El tercer trimestre del 2021 es tanca amb un dèficit de més de 10 milions d'euros

El departament d'Estadística ha publicat aquest dilluns l'execució del pressupost del Govern

Andorra la Vella.- L'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic per al tercer trimestre del 2021, ha estat de 300,22 milions d'euros per al tercer trimestre estricte del 2021 amb un increment del +29,5%. L'execució dels ingressos ha estat de 289,99 milions d'euros, amb una disminució del -21,3% respecte al tercer trimestre estricte de l'any anterior. Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació, i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses ha estat de 187,91 milions d'euros per al tercer trimestre estricte del 2021, amb un increment del +5,5% respecte al tercer trimestre estricte de l'any anterior.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d'ingressos ha estat de 261,72 milions d'euros per al tercer trimestre estricte del 2021, amb un increment del +21,6% respecte al tercer trimestre estricte de l'any anterior, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística. D'aquesta manera, quant als resultats de l'execució d'ingressos i despeses per al tercer trimestre estricte, el resultat pressupostari ha estat d'un dèficit de -10,2 milions d'euros, amb una disminució del -107,5% respecte al tercer trimestre estricte de l'any passat.

L'execució del pressupost de despeses  ha estat de 1.016,13 milions d'euros per al tercer trimestre del 2021, amb un increment del +31,2% respecte al tercer trimestre de l'any anterior. L'execució dels ingressos ha estat de 1.214,22 milions d'euros, amb un augment del +12,8%. Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació, i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses ha estat de 577,01 milions d'euros per al tercer trimestre del 2021, amb un increment del +11,7% respecte al tercer trimestre de l'any anterior.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d'ingressos ha estat de 612,01 milions d'euros per al tercer trimestre del 2021, amb un increment del +0,1% respecte al tercer trimestre de l'any anterior. Pel que fa als resultats de l'execució d'ingressos i despeses per al tercer trimestre, el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passius financers) ha estat d'un superàvit de 24,91 milions d'euros, amb una disminució del -72,7% respecte al tercer trimestre de l'any passat. El resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d'un superàvit de 198,09 milions d'euros, amb un -34,5% respecte al tercer trimestre de l'any passat.