Una imatge de la frontera francoandorrana. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Un 7,8% més de vehicles a les fronteres durant el passat mes

La tendència anual és també positiva

Andorra la Vella.- El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d'agost ha estat de 443.714, fet que suposa un increment respecte al mes d'agost de l'any passat del 7,8%. El total de turismes presenta un increment del 7,6% i el de vehicles pesants del 19,8%.

Segons les dades del departament d'Estadística del Govern, els turismes provinents d'Espanya han tingut una variació percentual positiva del 4,8% mentre que, pels provinents de França, l'augment ha estat d'un 12,5%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 18,2% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la francoandorrana, l'augment ha estat del 33,7%.

Entre els mesos de gener a agost, respecte al mateix període del 2021, s'ha produït un increment del 33,3% en el nombre de vehicles, amb un augment del 26,4% dels provinents d'Espanya i un 49,1% dels procedents de França.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 3.947.753, fet que representa una variació positiva del 34,8% respecte al mateix període anterior, en què la xifra va ser de 2.929.254 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 619.603 unitats, un 30,6% més respecte al mateix període de l'any passat, mentre que els que han accedit per la francoandorrana ho han fet en un 44% més (398.896 unitats).

Cal destacar que les xifres de setembre del 2020 a l'agost del 2021 es van veure afectades per la pandèmia. Aquest és el motiu pel qual es poden mostrar variacions atípiques.