Una imatge de l'aplicació. (Foto: Govern d'Andorra)
Empresa

Disponible ja la calculadora per saber l'increment que s'ha de fer als sous

L’increment té efectes a partir de l'1 de gener

Andorra la Vella.- Després de l’aprovació aquest dijous per part del Consell General de la Llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge, s'ha publicat una aplicació a la web del Govern perquè la  ciutadania i els empresaris puguin conèixer amb facilitat l’increment que cal aplicar als salaris del sector privat per aquest 2023.

La nova aplicació, dissenyada en format calculadora perquè sigui intuïtiva, permet fer el càlcul de l’increment en base al salari mensual o anual brut. Un cop especificat a la calculadora el sou que es percep actualment, l’aplicació mostra com a resultat el percentatge d’increment corresponent i el nou sou obligatori que cal cobrar.

Així, i tal com recull el text legal, tots els empresaris del sector privat estan obligats a incrementar, com a mínim, el salari de les persones treballadores que percebin un salari fix brut que, en còmput anual i per la jornada legal ordinària de treball, sigui inferior o igual a 48.000 euros. L’increment té efectes a partir de l'1 de gener i s'ha de fer seguint una fórmula específica, que queda recollida a la nova aplicació facilitada pel Govern.

L'obligatorietat d'incrementar el salari no és aplicable en el cas que les persones treballadores hagin estat contractades a partir de l'1 de gener del 2022. Tampoc no és aplicable a les persones treballadores a les quals ja s'hagi incrementat el salari en el percentatge del 7,1%, en funció de l'actualització del salari mínim interprofessional per a l'any 2023. Així mateix, en el cas que el salari fix de les persones treballadores s'hagi incrementat per sobre de l'IPC d'Andorra de l'any 2021 (3,3%) durant el 2022, l'increment addicional aplicat durant aquest any s'ha de deduir de l'obligació que cal aplicar segons el càlcul definit per la calculadora.