Dimecres 19 de juny de 2024
|
12:19 H
Les instal·lacions del servei d'Ocupació.
Les instal·lacions del servei d'Ocupació. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'atur cau un 10% respecte a un any enrere

Andorra la Vella.- El mes d'abril es va tancar amb 366 persones sense feina, la qual cosa suposa una variació respecte al mes anterior del 0,3%, mentre que és un 10,1% menor que el mateix mes de l’any anterior, quan n'hi havia inscrites 407. Pel que fa al nombre de demandants en millora a final de mes és de 275 persones, amb un descens respecte al mes anterior de l'1,8% i una davallada del 30,6% respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 2.408, amb una variació mensual positiva del 47,7%. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació és positiva, amb un 112,9%.

Pel que fa als demandants d’alta a final de mes, Estadística n’ha calculat la mitjana. Durant els darrers dotze mesos hi ha una mitjana de 395 demandants en recerca i 314 en millora, amb una variació negativa respecte al període anterior del 33,4% pel que fa als aturats i del 41,2% per als demandants en millora. La mitjana de llocs de treball és de 1.700, amb un augment percentual respecte al període anterior del 17,2%.

Cal destacar que dels 366 demandants en recerca d’un lloc de treball un 24,6% són empleats administratius; un 21,6% treballadors no qualificats i un 18,9%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors . Pel que fa a les persones que volen una millora laboral, un 34,9% són empleats administratius; un 20,7%, tècnics i professionals de suport i un 13,5%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors. Quant a les ofertes de treball, un 38,5% eren per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors; un 27,8% per a treballadors no qualificats i un 15,9% per a artesans i treballadors qualificats de les indústries, la construcció.

També cal esmentar que la majoria dels demandants d’alta al Servei d’Ocupació que estan en recerca de treball (el 81,4%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. I el 53,8% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal (s’hi inclouen els contractes discontinus o de temporada).

Del total de desocupats en recerca, la gran majoria (89,6%) són desocupats de curta durada. Per nacionalitat i temps de residència, el grup més nombrós són els espanyols amb deu anys o més de residència, que representen el 31,6% del total, seguits dels portuguesos amb deu anys o més de residència, que són el 7,8%.

En els darrers dotze mesos, 61 persones, és a dir, el 16,7%, no han tingut cap intermediació del servei. El 83,3% restant dels inscrits van tenir intermediació almenys una vegada. S’observa com els desocupats que han estat inscrits més temps tenen més probabilitat d’intermediació. El 55,7% dels que mai n’han tingut són inscrits que acumulen menys de tres mesos. Al contrari dels que van correspondre almenys a una oferta de treball, el 43% eren desocupats que feia entre tres i dotze mesos que estaven inscrits al Servei d’Ocupació.

El detall per tram d’edat mostra que les persones demandants en recerca d’un lloc de treball es concentren principalment entre els 40 i els 59 anys (44,8%). De la mateixa manera, les persones demandants de millora de la situació laboral es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys (48,4%). La quantitat de dones en recerca de lloc de treball (46,2%) és lleugerament menor que la dels homes (53,8%). La majoria dels demandants en millora (64,4%) són dones.

Aquest mes d'abril la majoria de demandants en recerca són de nacionalitat andorrana (47,3%) i de nacionalitat espanyola (26,8%). Així mateix, la majoria de demandants en millora són andorrans (36%) i espanyols (32,7%), seguit dels d'altres nacionalitats (20,7%), portuguesos (7,6%) i per acabar, francesos (2,9%).

Prestació de desocupació
Segons les dades del departament de Benestar, dinou persones eren beneficiàries de prestacions econòmiques per desocupació involuntària. Un 68,4% se situen en el tram dels 40 als 59 anys i la majoria són homes. Per nacionalitat, un 84,2% són andorrans i espanyols. Quant al temps de residència, un 63,6% dels beneficiaris de l’ajut fa deu o més anys que viuen Andorra.

Pel que fa als programes per al foment de l'ocupació, cal destacar que el nombre de treballadors contractats pel Govern, les parapúbliques, els comuns, les societats parapúbliques i les entitats sense afany eren 32 al mes d'abril. Quant al programa de foment de la contractació en el sector privat, n'hi havia 30 de contractades, mentre que hi ha sis persones que tenen feina a través del programa de foment per als joves.

Notícies relacionades