Una imatge de l'entrada al Servei d'Ocupació. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'atur creix un 15,3% a l'octubre respecte del mes de setembre

Fins a 22 persones eren beneficiàries de prestacions econòmiques per desocupació involuntària

Andorra la Vella.- El mes d'octubre es va tancar amb un total de 346 persones sense feina, un 15,3% més que al mes de setembre i un 23,3% menor que el mateix mes de l’any anterior (451 persones). Pel que fa al nombre de demandants en millora el total era de 269 persones, amb un increment de l'1,5% i un 10,3% menys respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 2.574, un 28,8% més respecte del mes anterior. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts és d’un 11,2%.

Pel que fa al perfil d'aquestes eprsones inscrites al Servei d'Ocupació, segons les dades d'Estadística, dels 346 aturats un 26,3% són empleats administratius; un 18,2%, treballadors no qualificats i un 16,5%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors.
Quant a les persones que volen una millora laboral, un 32,3% són empleats administratius; un 19,3%, tècnics i professionals de suport i un 13%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors. Al mateix temps, els llocs de treball oferts eren en un 33,3% per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors; un 30,4% per a treballadors no qualificats i un 20,1% per a artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció.

La majoria dels demandants d’alta al Servei d’Ocupació que estan en recerca de treball (el 84,4%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. El 54,6% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal (s’hi inclouen els contractes discontinus o de temporada). Per nacionalitat i temps de residència, el grup més nombrós són els espanyols amb deu anys o més de residència, que representen el 25,1% del total, seguits dels portuguesos amb deu anys o més de residència, que representen l’11,3%.

En els darrers dotze mesos, 62 persones, és a dir, el 17,9%, no van tenir cap intermediació. El 82,1% restant dels inscrits van tenir intermediació almenys una vegada. S’observa com els desocupats que han estat inscrits més temps tenen més probabilitat d’intermediació. El 79% dels que mai n’han tingut són inscrits que acumulen menys de tres mesos. Al contrari, dels que van correspondre almenys a una oferta de treball, el 39,1% eren desocupats que feia entre 3 i 12 mesos que estaven inscrits al Servei d’Ocupació.

El detall per tram d’edat mostra que les persones demandants en recerca d’un lloc de treball es concentren principalment entre els 40 i els 59 anys (40,8%). De la mateixa manera, les persones demandants de millora de la situació laboral es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys (44,2%). La quantitat de dones és lleugerament superior a la d'homes 54,9% en la recerca i pel que fa a la millora, un 60,6% són dones.

La majoria de demandants en recerca són de nacionalitat andorrana (43,6%) i espanyola (25,4%). Així mateix, la majoria de demandants en millora són andorrans (35,7%) i espanyols (30,1%), seguit dels d'altres nacionalitats (26,0%), portuguesos (7,1%) i per acabar, francesos (1,1%).

A l'últim, cal assenyalar que segons les dades del departament de Benestar en l’últim dia del mes d'octubre, 22 persones eren beneficiàries de prestacions econòmiques per desocupació involuntària. Un 36,4% se situen tant en el tram de 40 a 59 anys com en el de 60 anys o més, i la majoria són dones. Per nacionalitat, un 77,3% són andorrans o espanyols i quant al temps de residència, un 68,8% dels beneficiaris de l’ajut fa deu o més anys que viuen al país.

Pel que fa als programes per al foment de l'ocupació, cal destacar que hi ha 25 treballadors contractats en administracions públiques, parapúbliques o ONG. I quant al Programa de foment de la contractació en el sector privat, aquest mes d'octubre hi ha 27 persones contractades, mentre que hi ha cinc persones més al programa de foment (PFCI, PFOF I PFCF joves actius 16-21).