El servei d'Immigració. (Foto: Arxiu ANA)
Sector públic

Més d'un miler de temporers passen a la quota general gràcies a la flexibilització de condicions

Des de l'abril 1.078 persones han pogut optar al contingent general

Andorra la Vella.- 1.078 treballadors temporers han obtingut el permís de residència i treball accedint a la quota general que està en vigor des del 26 d'abril. Cal recordar que el contingent, en vigor fins al 31 d'octubre, preveu un total de 2.709 autoritzacions, de les quals 2.399 són per a residència i treball i 310 per a fronterers i que pot ser ampliable en un 30%. El reglament de la quota preveia una flexibilització de requisits que suposa que les persones que han treballat dues temporades en la mateixa ocupació per a la qual es demanen un permís prorrogable no han d'acreditar cap experiència addicional a l'estranger, una flexibilització que en el seu moment el Govern va calcular que suposaria que uns 1.500 temporers poguessin acollir-se a aquesta quota general. Tot i que les xifres encara no s'apropen a aquesta quantitat, cal destacar que ja siguin més d'un miler els que han obtingut aquest permís.

En total, segons les dades facilitades pel Govern, el consum de la quota es troba en 1.491 autoritzacions, i tal com s'ha esmentat, 1.078 són persones que prèviament havien tingut un permís temporal.

Des de l'executiu es va defensar en el moment d'obrir aquesta nova quota que l'objectiu és el de regularitzar –introduint-los a la quota general– "l'important nombre de treballadors temporers que han prestat els seus serveis al país durant les darreres temporades i, així permetre un bon funcionament de les empreses, respectant, però, la premissa de prioritzar la contractació de les persones inscrites al Servei d'Ocupació". En aquest sentit, es va flexibilitzar encara més el requisit de l'experiència professional pels nacionals dels estats no membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, és a dir per tots els extracomunitaris, que al mes d'octubre de l'any passat ja havia estat objecte d'una modificació substancial, rebaixant de sis temporades a tres les exigibles en la mateixa ocupació sense necessitat d'haver d'acreditar cap experiència suplementària per poder obtenir una autorització de residència i treball. En la quota vigent en l'actualitat aquesta exigència ha passat a dues temporades en la mateixa ocupació per la qual sol·liciten l'autorització prorrogable de residència i treball, és a dir, que encara s'ha rebaixat més aquest requisit. Es manté, però l'exigència inicial de quatre anys d'experiència acreditable per als nouvinguts i de dues temporades per aquells que tan sols hagin treballat a Andorra durant una única temporada.

Cal recordar, a més, que a principis del mes de juny l'executiu va aprovar una quota especial d'autoritzacions temporals d'immigració per a les activitats de la temporada d'estiu en el sector hoteler i de la restauració, de 600 permisos.