Les dependències del Servei d'Immigració. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

La contractació de temporers cau un 20% respecte de l'any passat

quest fet es pot explicar, en gran part, degut a l'accés a la quota general per part d'aquells treballadors temporals que, havent treballat la temporada anterior, disposen actualment d'un permís de residència i treball

Andorra la Vella.- El consum global de les quotes de temporada a 24 de gener d'aquest any ha estat del 86,8%. Concretament, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, s'han concedit 939 permisos de treball temporal per personal comunitari i 3.847 per persones extracomunitari, el que representa el 88,1% de la quota inicial extracomunitària. Les quotes que s'han utilitzat menys en termes absoluts han estat les d'agències, les de neteja i les de comerç al detall, per les quals s'han acordat 20, 71 i 100 autoritzacions respectivament.

En general, el nombre de contractacions de temporers ha disminuït un 19,9% en comparació amb el mateix període de l'any passat. La dinàmica de les contractacions el 24 de gener se situa, en comparació amb la mateixa data de l'any anterior, en un 21,6% menys del consum de les quotes d'extracomunitaris i en un 12,2% menys del consum de les quotes de comunitaris. Aquest fet es pot explicar, en gran part, degut a l'accés a la quota general per part d'aquells treballadors temporals que, havent treballat la temporada anterior, disposen actualment d'un permís de residència i treball.

D'altra banda, l'evolució de les autoritzacions inicials dels decrets de quota presenta un augment del 12,3% en comparació amb la temporada anterior, únicament tenint en compte el decret inicial de quota d'hivern de 4.910 autoritzacions. No obstant això, vist que degut a l'alta demanda de permisos el Govern va aprovar un decret d'ampliació de quota de 645 autoritzacions (5.555 autoritzacions en total), l'evolució de les autoritzacions inicials per a la temporada 2023-2024 tenint en compte aquesta ampliació presenta una reducció del 0,7%.

Les dades d'autoritzacions inicials per la temporada 2022-2023 són merament orientatives i mostren una distribució equitativa entre personal comunitari i extracomunitari. Per aquesta raó, les variacions entre la temporada 2023-2024 i la 2022-2023 poden ser atípiques. Si es fa una comparativa entre la temporada 2023-2024 i la 2021-2022, la variació per les autoritzacions dels comunitaris és d'un 8,9% negativa i és d'un 48,4% positiva pels extracomunitaris.