Dilluns 22 de juliol de 2024
|
00:41 H
Les vendes d'alimentació van augmentar al mes d'octubre.
Les vendes d'alimentació van augmentar al mes d'octubre. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Les grans superfícies venen un 1,6% més durant el mes d'octubre

Andorra la Vella.- L'índex general de vendes de les grans superfícies comercials creix un 1,6% a l'octubre respecte al mateix mes de l'any anterior. Si es desglossa aquest índex en productes alimentaris i la resta, tenim que la categoria alimentació experimenta una variació positiva del 7,8% en comparació amb l'any passat. Pel que fa a l'índex de la categoria resta de productes, cau un 4,8%, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

Pel que fa a les variacions intermensuals, l'índex general corresponent a l'octubre experimenta una variació positiva del 5% respecte el setembre del 2023, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no descompten factors estacionals ni els efectes de calendari.

Pel que fa a l'índex de vendes de les grans superfícies a preus constants, és a dir, un cop eliminat l'efecte dels preus, a l'octubre decreixen el 6% respecte a l'octubre de l'any anterior. Pel que fa a l'índex de la categoria alimentació, cau l'1,5%, mentre que la resta de productes davallen un 11,1% respecte al mateix període de l'any anterior. La magnitud dels índexs respecte de la mesura a preus corrents disminueix per l'efecte negatiu dels preus.

També cal destacar que aquest mes d'octubre l'índex d'ocupació de les grans superfícies del comerç al detall augmenta un 3,8% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, i també experimenta un increment de l'1% respecte al mes de setembre.

Pel que fa al volum de dones i homes ocupats en les grans superfícies comercials, el 64% correspon al gènere femení i el 36% restant al gènere masculí, distribució que presenta una gran estabilitat durant els darrers dotze mesos. Si comparem les dades amb el mateix període de l'any anterior, podem veure que la proporció de dones ocupades en aquest tipus d'establiments cau un 2% a l'octubre. D'altra banda, la proporció d'homes ocupats en les grans superfícies augmenta el 3,8% aquest mateix mes.

La jornada laboral del personal ocupat en les grans superfícies comercials a l'octubre es distribueix entre el 92,2%, que treballa a temps complet, i el 7,8% restant, que gaudeix d'una jornada laboral a temps parcial.

Notícies relacionades