Dependències del Servei d'Immigració. (Foto: D. R.)
Treball

Els no residents que vulguin treballar d'autònoms hauran de fer un dipòsit de 30.000 euros

És una de les mesures incloses en la nova modificació de la Llei qualificada d'immigració que impulsa el Govern

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres un nou projecte de llei de modificació de la Llei qualificada d'immigració que entrarà a tràmit parlamentari en els propers dies i que té per objectiu adaptar les autoritzacions d'immigració a la realitat econòmica i social actual, i crear-ne una de nova per a joves amb opció de treball.

Un dels canvis més rellevants és l'autorització de treball per compte propi, que requerirà a partir d'ara d'un dipòsit de 30.000 euros, que es retornarà quan es doni de baixa, s'anul·li o no es renovi l'autorització. Aquesta nova mesura s'aplicarà només per a les noves autoritzacions que impliquin inversió estrangera, ja sigui d'un no resident o d'una persona a la qual se li ha extingit el permís de treball.

L'objectiu d'aquesta mesura és reconduir l'objecte de l'autorització, per assegurar que les persones que sol·licitin aquest tipus de permís de treball duguin a terme realment una activitat econòmica. De fet, la secretària d'Estat de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que el fet que la persona pugui fer front a un dipòsit implica que té la capacitat de poder invertir al país.

La modificació legislativa també obre la porta a la creació d'una nova autorització d'immigració de sis mesos per tal que joves d'entre 18 i 25 anys que vinguin a Andorra a través d'un programa formatiu o de lleure tinguin la possibilitat de treballar. Amb l'objectiu d'atreure estudiants estrangers al país, les autoritzacions d'immigració per estudis permetran treballar 16 hores setmanals, sempre que la feina estigui relacionada amb els estudis i es compti amb el justificant del centre.

D'altra banda, també es modifica el règim de retenció dels dipòsits per a residències passives, de manera que en el moment del seu retorn, no només s'hi puguin deduir els deutes contrets amb l'administració, sinó tot tipus de deutes contrets al país. Pel que fa a les autoritzacions per raons d'interès científic, cultural i esportiu, s'introdueix una modificació perquè els seus titulars puguin tenir eines per gestionar el seu patrimoni, tenint en compte que sovint es tracta de persones que tenen interessos econòmics propis que han de poder administrar.

Finalment, també s'estableixen uns criteris de graduació per a les sancions, segons la intencionalitat, la gravetat del perjudici o si hi ha hagut una negligència molt gran, per evitar que les sancions no siguin arbitràries i es millori la seguretat jurídica.