Opinió

Andorra i l’economia dels ecosistemes

Més enllà del títol que els posem, en res s’assemblen al que en diem ‘clústers’ al nostre país

La ciberinvestigació

En la recerca d'informació no hem de cometre l'error de pensar que tot està a Internet

Com garantir l'èxit en una campanya de LinkedIn

És una de les xarxes més efectives per promocionar un negoci

L'educació, una eina poderosa de canvi

Proporcionar formació signfica oferir oportunitats de creixement

L'algoritme dels robots accionistes

Hi ha uns nous actors borsaris que cada cop tenen més protagonisme

Baixada dels tipus d'interès: efectes sobre les entitats financeres i els clients

L'euríbor encara és negatiu i té una repercussió molt important

Quin és el futur del bitcoin?

Malgrat haver estat creat el 2009, no ha estat fins vuit anys després que el seu valor ha augmentat considerablement

La igualtat salarial

El cas de ‘Todo el dinero del mundo' és només un dels molts exemples que demostren que encara hi ha una enorme bretxa salarial entre homes i dones, i no només als Estats Units

Millora econòmica

La recuperació cada cop va agafant més impuls liderada pel sector turístic i afavorida per la dinàmica més positiva del context internacional

Bombolla o moneda del futur?

Sembla agosarat pensar que el bitcoin arribarà a curt o mig termini a substituir els diners que emeten els bancs centrals