Opinió

Millora econòmica

La recuperació cada cop va agafant més impuls liderada pel sector turístic i afavorida per la dinàmica més positiva del context internacional

Bombolla o moneda del futur?

Sembla agosarat pensar que el bitcoin arribarà a curt o mig termini a substituir els diners que emeten els bancs centrals