Opinió

La igualtat salarial

El cas de ‘Todo el dinero del mundo' és només un dels molts exemples que demostren que encara hi ha una enorme bretxa salarial entre homes i dones, i no només als Estats Units

Millora econòmica

La recuperació cada cop va agafant més impuls liderada pel sector turístic i afavorida per la dinàmica més positiva del context internacional

Bombolla o moneda del futur?

Sembla agosarat pensar que el bitcoin arribarà a curt o mig termini a substituir els diners que emeten els bancs centrals