Una carrossa d'Andorra Turisme. (Foto: Arxiu)
Sector públic

Andorra Turisme preveu unes despeses de prop de 17,5 milions d'euros en l'exercici 2020

La partida destinada al lloguer d'altres serveis augmenta en més d'un 60%

Andorra la Vella.- Andorra Turisme reflecteix en el seu projecte de pressupost de l'exercici 2020 unes despeses que ascendeixen 17.435.554,75 euros. En aquest import s'inclourien les despeses derivades del personal contractat, el consum de béns corrents i serveis, les despeses financeres i les inversions reals. Pel que fa a la contractació de personal, on s'hi ha previst una despesa inicial d'1.319.073,93 euros, s'ha tingut en consideració un augment salarial de l'IPC de 0,8%. En conseqüència, aquestes despeses es calcularan d'acord amb un percentatge del salari i es veuran augmentades en la mateixa proporció. A banda, la societat ha anunciat que durant el 2020 no hi ha la previsió de contractar més personal fix, però si de caràcter eventual per donar suport en els esdeveniments que s'organitzin.

En l'apartat consum de béns corrents i serveis, Andorra Turisme ha augmentat la partida destinada al lloguer d'altres serveis, passant de 49.000 euros el 2019 a una previsió de 107.000 pel 2020. L'increment és a causa que cada cop disposen de més material de promoció guardat a un proveïdor de magatzem i repartiment. Així mateix, ha incrementat la despesa de 'hosting' de la pàgina web, que deriva en una millor optimització de la comunicació, noves funcionalitats i millores en l'optimització.

Les despeses financeres es mantenen igual respecte a l'any 2019 (24.300 euros) tant pel que fa a les comissions per transferències a l'estranger com pels interessos de renovació d'una o diverses pòlisses de crèdit en una o diverses entitats financeres del Principat per fer front a les demandes de tresoreria. Pel que fa a les inversions d'Andorra Turisme, es destinaran bàsicament a mantenir el mobiliari, les instal·lacions, els ordinadors i la sala de servidors. En aquest últim cas, la partida es veurà lleugerament augmentada, ja que com han explicat des de la societat, "s'ha de millorar el condicionament de la sala on tenim els servidors".

Pressupost d'ingressos de l'any 2020

Per tal que Andorra Turisme pugui dur a terme tots els projectes previstos per a l'exercici 2020 i poder assumir la despesa prevista, la societat ha procedit a sol·licitar al Govern la reducció d'un 5% de les transferències de capital, que ascendirien a 27.138,03 euros, i un 1% les transferències corrents, estimades en 15.403.891,76 euros. Tanmateix, es mantenen els ingressos similars per les aportacions dels comuns al projecte d'infoturisme, els procedents del Bus Turístic, la venda de marxandatge i la venda d'entrades. D'altra banda, s'han previst uns ingressos superiors procedents de l'Andorra Convention Bureau i del Cirque du Soleil calculat en funció de la previsió de tancament de l'exercici 2019.