Dimecres 29 de maig de 2024
|
23:52 H
L'entrada al Servei d'Ocupació.
L'entrada al Servei d'Ocupació. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Fins a 400 persones estaven desocupades al juny, la meitat que ara fa un any

Andorra la Vella.- El mes de juny es va tancar amb 410 persones inscrites al Servei d'Ocupació a la recerca d'una feina, la qual cosa suposa una davallada del 3,3% respecte del mes de maig i un 51,6% menys que el mateix mes de l'any passat, quan la xifra ascendia a 847 persones.

El nombre de demandants que busquen una millora laboral era de 352 persones a finals de mes, amb un descens respecte al mes anterior del 8,3% i un 51% menys si es tenen en compte les xifres de l'any passat.

D'altra banda, cal destacar, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística, que el nombre total de demandants de serveis és de 64 persones. D’aquestes, una és demandant de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos mentre que 63 són demandants de serveis en situació d’ocupació. La variació respecte al mes anterior és d’un 3,3% més per als demandants de serveis en situació d’ocupació i un descens del 50% per de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 1.371, amb una variació mensual positiva del 3,6%. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts és positiva, amb un 24,1% més.

Pel que fa als demandants d’alta a final de mes, Estadística n’ha calculat la mitjana. Durant els darrers dotze mesos hi ha una mitjana de 502 demandants en recerca i 475 en millora, amb una variació negativa respecte al període anterior del 53,5% pel que fa als que busquen feina i una variació negativa del 30,6% per als demandants en millora. La mitjana de llocs de treball en els darrers dotze mesos és de 1.516, amb un augment percentual respecte al període anterior del 104,6% més.

La majoria dels demandants fa menys de sis mesos que estan desocupats (el 79,8%), mentre que entre els que volen una millora, més de la meitat tenen un contracte temporal.

Cal destacar que entre les persones que busquen feina el grup més nombrós són els espanyols amb deu anys o més de residència, que representen el 31,4%, seguits dels portuguesos amb deu anys o més de residència, que representen el 13%.

També cal destacar que en els darrers dotze mesos, 91 persones, és a dir, el 22,2%, no van tenir cap intermediació. El 77,8%
restant dels inscrits van tenir intermediació almenys una vegada. Es pot observar com els desocupats que han estat inscrits més temps tenen més probabilitat d’intermediació. El 62,6% dels que mai n’han tingut són inscrits que acumulen menys de tres mesos. Al contrari, dels que van correspondre almenys a una oferta de treball, el 49,8% eren desocupats que feia entre tres i dotze mesos que estaven inscrits al Servei d’Ocupació.

D'altra banda, i segons les dades del departament de Benestar que recull Estadística, un total de 23 persones eren beneficiàries de prestacions econòmiques per desocupació involuntària. Un 39,1% se situen en el tram de 40 a 59 anys i la majoria són homes. Per nacionalitat, un 91,3% són andorrans i espanyols.

A l'últim, cal destacar que aquest mes de juny hi havia 41 treballadors contractats en el marc dels programes de foment de la contractació en el sector públic o parapúblic. Quant al foment de la contractació en el sector privat, hi havia 68 contractats.

Notícies relacionades