L'entrada al Servei d'Ocupació. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'atur cau un 1,6% el mes d'agost respecte del juliol

L'evolució durant els darrers dotze mesos també és positiva

Andorra la Vella.- La xifra de persones que es trobava a l'atur al mes d'agost continua a la tendència a la baixa. Així, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern, el volum d'inscrits era de 374 persones, la qual cosa suposa un 1,6% menys que al mes de juliol i un 44,2% menys si es tenen en compte les dades de l'any passat, quan el total ascendia a 670 aturats.

Pel que fa al nombre de demandants que cercava una millora laboral a final de mes era de 307 persones, amb una variació respecte al mes anterior del 5,2% menys i un descens del 49% respecte al mateix mes de l'any anterior.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, era a 31 d'agost de 1.313, amb una variació mensual negativa del 4,9%. Respecte al mateix mes de l'any anterior, però, la xifra és positiva, amb un augment del 34,1%.

Pel que fa als demandants d'alta a final de mes, se n'ha calculat la mitjana. Durant els darrers dotze mesos hi ha una mitjana de 450 persones en recerca i 426 en millora, amb una variació negativa respecte al període anterior del 56,3% pel que fa als demandants en recerca i una variació negativa del 38,7% quant als que volen una millora. La mitjana de llocs de treball en els darrers dotze mesos és de 1.575, amb un augment percentual respecte al període anterior del 100,7%.

Pel que fa als perfils d'aquestes persones, cal destacar que entre els que busquen feina un 27% són empleats administratius; un 19% treballadors no qualificats i un 16,8% treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors; quant a les persones que volen una millora, un 34,9% són empleats administratius; un 19,5% tècnics i professionals de suport i un 12,7%, tècnics i professionals científics. Pel que fa a les ofertes de treball, un 28% són per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors; un 21,9% per a empleats no qualificats i un 21,8% per a artesans i treballadors qualificats de les indústries, la construcció.

Cal destacar, també, que la majoria dels demandants d'alta al Servei d'Ocupació que estan en recerca de treball (el 78,6%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. I el 57,7% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal. Del total d'aturats, la gran majoria (87,2%) són desocupats de curta durada. Per nacionalitat i temps de residència, el grup més nombrós són els espanyols amb deu anys o més de residència, que representen el 30,5%, seguits dels portuguesos amb deu anys o més de residència, que suposen el 9,9%.

El detall per tram d'edat mostra que tant les persones en recerca (46,3%) com les que volen una millora d'un lloc de treball (47,2%) es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys. La quantitat de dones en recerca de lloc de treball és lleugerament major a la d'homes, amb un 50,8%. Pel que fa a la millora de la situació laboral, el 61,9% són dones. La majoria de demandants en recerca són de nacionalitat andorrana (43%) i espanyola (28,6%). Així mateix, la majoria de demandants en millora són andorrans (43,6%) i espanyols (34,2%), seguit dels d'altres nacionalitats (15,3%), portuguesos (5,9%) i per acabar, francesos (1%).

En els darrers dotze mesos, 78 persones, és a dir, el 20,9%, no van tenir cap intermediació. El 79,1% restant dels inscrits en van tenir almenys una vegada. Es pot observar com els desocupats que han estat inscrits més temps tenen més probabilitat d'intermediació. El 46,2% dels que mai n'han tingut són inscrits que acumulen menys de tres mesos. Al contrari, dels que van correspondre almenys a una oferta de treball, el 51% eren desocupats que feia entre tres i dotze mesos que estaven inscrits al Servei d'Ocupació.

A finals del mes d'agost, vint persones eren beneficiàries de prestacions econòmiques per desocupació involuntària. Un 40% se situen en el tram de 40 a 59 anys i la majoria eren homes. Per nacionalitat, un 85% eren andorrans i espanyols. Quant al temps de residència, un 77,8% dels beneficiaris de l'ajut fa deu o més anys que viuen.

El nombre de treballadors contractats pel Govern, les parapúbliques, els comuns, les societats parapúbliques i les entitats sense afany de lucre evoluciona de forma cíclica i positiva des que es va engegar. Els punts d'inflexió corresponen al moment en què el programa està inactiu. Per a aquest mes d'agost hi ha 48 treballadors contractats. Quant al programa de foment de la contractació en el sector privat, hi havia 62 persones contractades.