Opinió

El gran desafiament de la intel·ligència artificial pel 2024: Més enllà del 'Hype'

L'adopció de la intel·ligència artificial (IA) ha estat un dels temes centrals en el món empresarial de l'any passat. Un fenomen notable ha estat l'emergència de divulgadors, influencers i periodistes que han influenciat profundament la percepció pública de la IA durant el 2023. Amb un espectre de veus que va des de l'optimisme excessiu fins al pessimisme alarmista, han pintat escenaris on la IA o bé ens deixa a tots sense feina o bé ens capacita de maneres espectaculars. Aquesta narrativa ha creat una atmosfera carregada d'expectatives irreals i temors infundats.

La realitat, però, és molt més diferent. La IA no és una panacea ni una amenaça existencial per si mateixa; és una eina que, si s'utilitza correctament, pot augmentar significativament la productivitat i la creativitat humana.

Per a aquest 2024, el repte no és simplement implementar la IA, sinó fer-ho de manera que transformi realment les operacions empresarials. Moltes organitzacions cauran en la trampa del 'hype' al voltant de la IA, perseguint tecnologies que semblen prometedores, però que, en realitat, no ofereixen una millora substancial en els processos o l'eficiència.

La implementació de la IA no és una qüestió de trobar solucions ràpides. Perquè una empresa es beneficiï realment de la IA, necessita un compromís profund amb la recerca i el desenvolupament. Això no es limita només al departament d'IT, sinó que abraça tots els aspectes de l'empresa, des de la contractació fins a les operacions. Les empreses han d'identificar com la IA pot impactar en aquests àmbits i han de treballar per implementar canvis organitzacionals i fluxos de treball efectius.

El veritable valor de la IA es troba en la seva capacitat per augmentar les habilitats humanes i millorar processos existents. En comptes de construir robots, integracions o 'chatbots' que intenten passar per humans, les empreses haurien d'enfocar-se en com la IA pot actuar com una extensió natural de les nostres pròpies capacitats. L'objectiu ha de ser utilitzar la IA per millorar el que els humans ja fan bé.

Aquest canvi de perspectiva requereix una inversió significativa en temps i recursos. Identificar els processos que poden beneficiar-se de la IA, dissenyar nous mètodes i provar-los és un camí llarg. A més, es necessita formar tot el personal implicat perquè entengui i adopti les noves eines i mètodes. A curt termini, això pot significar una pèrdua d'eficiència, però a llarg termini, la promesa és un escenari on tot podrà funcionar millor.

Per molt que sembli que la IA actual ja està prou madura, la veritat és que encara estem molt lluny d'una IA amb un nivell d'intel·ligència semblant a la humana. De fet, encara no hem arribat al punt on aquesta no té ni el nivell d'intel·ligència d'un gos o un gat. No estem ni molt menys a prop. Els grans avenços que s'han aconseguit estan més relacionats en habilitats lingüístiques.

Un gat domèstic té molt més sentit comú i comprensió del món que l'envolta que qualsevol model actual de IA.

Així i tot, els models de IA, per avançats que siguin, encara no poden llegir la ment humana. Cal expressar les instruccions i consultes amb claredat i precisió. És aquí on una nova disciplina ha emergit com una de les habilitats més interessants que podem aprendre aquest 2024, l'enginyeria de 'prompts'.

Un 'prompt' és l'entrada que l'usuari proporciona al model per obtenir una resposta. La qualitat d'aquest 'prompt' és crucial, ja que determina la qualitat de la resposta generada. Un enginyer de 'prompts' és aquella persona que ha après a 'parlar' de forma eficient amb els models d'IA. Aquesta habilitat serà clau per poder desbloquejar capacitats latents dels models de llenguatge i per aconseguir resultats cada cop més bons.

Tal com avança la tecnologia; aparells com Alexa que responen a instruccions amb llenguatge natural. O ulleres d'alta tecnologia com les que ha presentat Meta amb Ray-ban, que busquen augmentar les capacitats humanes, l'enginyeria de 'prompts', o més aviat, com parlar amb aquestes IA serà una habilitat crucial per interactuar eficaçment amb sistemes informàtics avançats en un futur.

L'any 2024 marca un punt clau en la integració de la IA en la societat i l'economia. Lluny de ser una amenaça o una solució màgica, la IA és una eina potent que, utilizada correctament, pot augmentar la productivitat i la creativitat humana.

Les empreses han de superar el 'hype' i invertir en una implementació ètica i efectiva de la IA, veient-la com una extensió de les capacitats humanes. L'enginyeria de 'prompts' emergeix com una habilitat essencial, essent la clau per comunicar-se eficaçment amb la IA. Aquesta nova era demana una visió equilibrada, enfocant-se en l'augment humà i el desenvolupament de competències rellevants per a una bona de la IA en la nostra vida quotidiana i professional.

*Enginyer de Software