La gràfica de l'evolució del PIB. (Foto: Departament d'Estadística)
Indicadors

El creixement del PIB en el segon trimestre de l'any ha estat del 10,8%

Comerç i hostaleria són alguns dels sectors que sustenten aquest creixement

Andorra la Vella.- La capacitat de recuperació econòmica del país es confirma. D'aquesta manera, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern, el creixement real del PIB en el segon trimestre de l'any ha estat del 10,8% i s'ha vist favorablement influenciat per la bona marxa del subsector del comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions. La variació intertrimestral ha estat positiva en un 5,2%.

Cal destacar que en el segon trimestre de l'any tots els sectors experimenten creixements. Si es compara amb les economies de l'entorn,  l'andorrana creix més que l'espanyola (6,3%) i la francesa (4,2%), i també se situa per sobre de la Unió Europea (4%).

Entrant al detall es pot comprovar que el sector serveis creix en el segon trimestre de l'any un 11,1%. Així comerç, hostaleria, transport, informació i comunicació han presentat una dinàmica molt positiva en els darrers anys on s'han constituït en l'accelerador principal de l'economia del país. Això no obstant, arran de la Covid-19 i a causa de l'alta vinculació d'aquest subsector al turisme, durant l'any 2020 i inicis del 2021 va patir una desacceleració considerable. En canvi, des del segon trimestre de l'any passat ha mostrat ser un sector amb una alta capacitat de recuperació i, per a aquest segon trimestre de l'any, experimenta un creixement del 19,2%. La seva evolució contrasta amb els resultats del segon subsector, en el qual s'ubiquen les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques. La crisi sanitària ha afectat també a aquest subsector però de manera menys intensa. Pel que fa al segon trimestre del 2022 registra un augment del 8,1%. Finalment, l'evolució del subsector de les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals es mostra més constant al llarg dels períodes analitzats, a diferència dels altres dos subsectors. Per aquest segon trimestre del 2022 torna a experimentar una variació positiva del 5,3%.

També cal destacar que la construcció continua en una dinàmica positiva amb un 4,6% en el segon trimestre. I pel que fa a la indústria experimenta una variació positiva de l'1,4% entre els mesos d'abril a juny.