Gràfica de l'evolució del PIB. (Foto: Departament d'Estadística)
Indicadors

L’economia andorrana creix un 5,4% al tercer trimestre

Serveis i construcció són els sectors amb evolucions més positives

Andorra la Vella.- L’economia andorrana ha registrat un augment en termes reals del 5,4% en el tercer trimestre de l'any respecte al mateix període de l’any anterior, fet que continua mostrant una "considerable capacitat de recuperació econòmica del país", tal com destaquen des d'Estadística. L’eliminació del passaport Covid per accedir als establiments i les bones xifres del subsector comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions, són els principals factors de la "bona continuïtat de creixement del PIB", subratllen. Pel que fa a la variació intertrimestral, aquesta ha estat del -3,5% respecte al segon trimestre del 2022.

Així, en el tercer trimestre tots els sectors experimenten taxes de creixement positives. En conseqüència, la tendència de l’economia continua assolint taxes de creixement positives. Si es compara amb les economies de l’entorn, l’andorrana se situa per sobre de l’economia espanyola (3,8%), de la francesa (1%) i de la variació de la Unió Europea (2,4%).

L’evolució del PIB d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el tercer trimestre de l'any, aquest àmbit d’activitat econòmica ha experimentat un creixement del 4,5%. Tots els sectors mostren valors positius en el tercer trimestre. Així, el sector de la construcció continua amb la dinàmica positiva, amb un 5,4% en el tercer trimestre. Pel que fa a la indústria, també experimenta una variació positiva en aquest període amb una taxa de variació del 0,2%.

A l’últim, la dinàmica del sector dels serveis, que s’ha mantingut estable durant els períodes anteriors a la pandèmia, experimenta un augment del 4,5% per aquest últim període. Per entendre millor la dinàmica del sector d’activitat econòmica més important de l’economia andorrana, és convenient fer una desagregació sectorial d’activitat més detallada. D’acord amb la classificació europea d’activitats econòmiques vigent, els serveis se subdivideixen en tres subsectors. En primer lloc, comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 34% del valor agregat brut (VAB) andorrà de serveis. En segon lloc, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 42%, i finalment, les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, les quals representen el 24% del VAB de serveis.

Les activitats del primer subsector comerç, hostaleria, transport, informació i comunicació han presentat una dinàmica molt positiva en els darrers anys on s’han constituït en l’accelerador principal de l’economia. No obstant, arran de la Covid-19 i a causa de l’alta vinculació d’aquest subsector al turisme, durant l’any 2020 i inicis del 2021 ha sofert una desacceleració considerable. Tot i així, des del segon trimestre de l'any passat ha mostrat ser un sector amb una alta capacitat de recuperació i, per aquest tercer trimestre de l'any, el subsector experimenta un creixement del 9,7%. La seva evolució contrasta amb els resultats del segon subsector, en el qual s’ubiquen les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques. La crisi sanitària ha afectat també a aquest subsector però de manera menys intensa. Pel que fa al tercer trimestre del 2022 registra un augment del 2,9%. Finalment, l’evolució del subsector de les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals es mostra més constant al llarg dels períodes considerats, a diferència dels altres dos subsectors. Per aquest tercer trimestre de l'any torna a experimentar una variació positiva del 0,5%.