El sector de la construcció continua amb la dinàmica positiva (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'economia creix un 3,5% durant el primer trimestre de l'any

Tots els sectors, menys la indústria, continuen experimentant taxes de creixement positives

Andorra la Vella.- L’economia andorrana creix, en termes reals, un 3,5% en el primer trimestre de l'any respecte al mateix període de l’any anterior, fet que mostra la capacitat de mantenir la recuperació econòmica del país. Aquesta xifra ve marcada per l’estabilitat de creixement de gairebé tots els sectors productius, tal com assenyala el departament d'Estadística del Govern. Pel que fa a la variació intertrimestral, s'ha registrat un increment del 2,5% respecte al quart trimestre de l'any passat. Així, en el primer trimestre tots els sectors, menys la indústria, continuen experimentant taxes de creixement positives. En conseqüència, l’economia continua assolint taxes de creixement positives. Si es compara amb les economies de l’entorn, Andorra se situa per sobre de la variació de la francesa (0,9%) i de la Unió Europea (1%). En canvi se situa per sota del creixement de l’economia espanyola (3,8%).

L’evolució del PIB d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el primer trimestre de l'any, aquest àmbit d’activitat econòmica ha experimentat un creixement del 3,4%. Tots els sectors, excepte la indústria, mostren valors positius en el primer trimestre de l'any.

El sector de la construcció continua amb la dinàmica positiva, amb un 4,1% en el primer trimestre. Pel que fa a l’agricultura, també torna a experimentar una variació positiva en aquest període amb una taxa de variació del 0,9%. A l’últim, la dinàmica del sector dels serveis, experimenta un augment del 3,4% per aquest últim període. Per entendre millor la dinàmica del sector d’activitat econòmica més important de l’economia andorrana, és convenient fer una desagregació sectorial d’activitat més detallada. D’acord amb la classificació europea d’activitats econòmiques vigent, els serveis se subdivideixen en tres subsectors. En primer lloc, comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 32% del VAB andorrà de serveis. En segon lloc, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 44% , i finalment, les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, les quals representen el 24% del VAB de serveis.

Les activitats del primer subsector comerç, hostaleria, transport, informació i comunicació han presentat una dinàmica molt positiva en els darrers anys on s’han constituït en l’accelerador principal de l’economia del país. No obstant això, arran de la Covid-19 i a causa de l’alta vinculació d’aquest subsector al turisme, durant l’any 2020 i inicis del 2021 ha sofert una desacceleració considerable. No obstant això, durant l’any 2022 ha mostrat ser un sector d’una alta capacitat de recuperació i, per aquest primer trimestre del 2023, el subsector experimenta un creixement del 3,7%. La seva evolució contrasta amb els resultats del segon subsector, en el qual s’ubiquen les activitats financeres, entre d’altres. La crisi sanitària ha afectat també a aquest subsector però de manera menys intensa. Pel que fa al primer trimestre del 2023 registra un augment del 4%. Finalment, l’evolució del subsector de les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals es mostra més constant al llarg dels períodes considerats, a diferència dels altres dos subsectors. Per aquest primer trimestre del 2023 experimenta una variació positiva de l'1,8%.